Jumppatunti urheilutalolla.
Urheilutalo tarvitsee joko mittavan remontin tai uudisrakennuksen.

Urheilutaloa suunnitellaan Ukonniemeen eko- ja eurosyistä

Urheilutilat ovat kunnille menoerä, mutta hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Laki ei velvoita ylläpitämään mitään tietynlaista urheilutilaa.

Imatra kartoittaa, voisiko jäähallin viereen Ukonniemeen sijoittaa puurakenteisen urheilutalon.
Se korvaisi nykyisen urheilutalon, jossa on ollut ilmanlaatuongelmia ja muita kuntoon liittyviä haasteita. Urheilutalo ei myöskään vastaa nykyisiä lajitarpeita. Vireillä oleva suunnittelu ei koske uimahallia.
Kaupunginhallitus antoi luvan suunnittelulle syyskuussa yksimielisesti. Ympäristöministeriö myönsi lokakuussa suunnitteluun tukea 70 prosenttia kuluista tai enimmillään 44 800 euroa.
Nyt selvitetään miten eri puurunkoratkaisuilla voitaisiin vaikuttaa hiilipäästöihin ja voisiko jäähallin hukkalämmön hyödyntää urheilutalon lämmittämiseen.

Kyse myös euroista

Urheilutilat eivät ole kunnalle taloudellisesti kannattavia. Käyttäjämaksut riittävät vain osin kattamaan kuluja. Suurin osa menoista kuitataan verovaroista. Urheilutilat eivät suoranaisesti ole myöskään lain edellyttämiä, mutta ne ovat kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.
Urheilutalo-uimahallin ylläpito maksaa joka vuosi 1,5 miljoonaa euroa. Tuloja näiden tilojen toiminnasta kertyy vuodessa 355 800 euroa eli 24 prosenttia menoista. Kun jatkossa Imatrankin verotulot ennusteiden mukaan laskevat, on ylläpitokulujen kattaminen vaikeampaa.
Jos urheilutalo sijaitsisi Ukonniemessä, on realistista odottaa, että urheilumatkailu lisääntyy. Se lisää sekä urheilutalon että jäähallin vierailijoilta saatuja tuloja.
- Tällöin hyötyjinä ovat imatralaiset, sillä urheilutalon palvelut voidaan turvata ja niitä voidaan jopa kehittää, kaupunginjohtaja Kai Roslakka sanoo.
- Leirille tulevat joukkueet kaipaavat kokonaisvaltaisia palveluita, joita voidaan paremmin tarjota, kun majoitus, urheilutalo, jäähalli ja Ukonniemi-stadion ovat vierekkäin. Joukkueet eivät suosi paikkoja, joissa majoitus ja harjoituspaikat ovat ympäri kaupunkia, leirimyyntiä tekevä Imatra Base Campin Jaakko Jäppinen sanoo.
Urheilutalon läheisyys tukisi myös jäähallia, sillä sama ongelma menojen kattamisessa on sielläkin. Jäähallin tulot ovat vuosittain noin 20 prosenttia menoista.

Matkailutulojen kasvu imatralaisten hyödyksi

Ukonniemen kehittäminen aloitettiin Imatralla viime vuosikymmenen puolella.
Alueen yksityiset ja julkiset investoinnit ovat kokonaisuutena noin 50 miljoonaa euroa. Isoimpia kaupungin hankkeita ovat olleet jäähalli vuonna 2011 ja Ukonniemi-stadion 2015. Investoinnit on pystytty kattamaan YIT:lle ja muille investoijille myytyjen alueiden myyntivoitoilla.
Taloustutkimus Oy:n mukaan alueelle jäi viime vuonna 7,8 miljoonan euroa urheilu- ja leirimatkailusta. Ukonniemen liikunta- ja urheilumatkailun tuoma lisä oli lähes 30 000 yöpymisvuorokautta.
Imatra voisi lohkaista isommankin tuoton. Esimerkiksi 10 330 asukaan Sotkamo käärii pelkkää välitöntä matkailutuloa vuodessa noin 64 miljoonaa euroa Vuokatin liikuntakeskuksen ansiosta.
Sotkamon keskustan ja Vuokatin välillä on kuutisen kilometriä. Sotkamossa tämä välimatka on kuroutunut vuosikymmenien aikana lähes umpeen Vuokatin vireyden ansiosta.
Imatralla selvitetään nyt urheilutalon tulevaisuutta. Päätöksen tekee lopulta valtuusto kerättyjen tietojen, suunnitelmien ja muun valmistelun pohjalta.

 

Imatra avaa kerran kuukaudessa ajankohtaisten asioiden taustoja tällä sivulla. Voit vaikuttaa siihen, mitä aiheita käsitellään. Vastaa kyselyyn: imatra.fi/taustanäkymiä

Liikuntapaikkojen tulot ja menot

  • Urheilutalo ja uimahalli: tulot 355 800 €, menot 1,5 milj. €, tulojen osuus menoista 24 %
  • Jäähalli: tulot 235 000 €, menot, 1,2 milj.€, tulojen osuus menoista 20 %
  • Ensilumenlatu: tulot 60 000 €, menot 137 000 €, tulojen osuus menoista 44%

 

*  Huom! Kaikissa tuloissa mukana asiakasmaksut ja vuokratulot.

Kaikissa menoissa mukana kiinteistökulut, henkilöstökulut, ostopalvelut ja asiantuntijapalvelut.