Peltoa, viemärin rakennustarvikkeita ja pientaloja.
Läntistä runkoviemäriä korjataan nyt pelloilla asuinalueiden tuntumassa.

Imatran läntistä runkoviemäriä saneerataan kahdeksan kilometriä neljän vuoden aikana

Kaikkiaan viemäriä saneerataan kahdeksan kilometriä. Nelivuotinen saneerausurakka kestää vuoteen 2023.

Imatran veden vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen kertoo, että 1960-luvun puolivälissä rakennettu betoninen viemäri on huonokuntoinen.

– Ongelmia on erityisesti kaivojen kohdilla. Runsaina sadeaikoina viemäriin valuu vettä pelloilta pintavaluntana.

Tämä on aiheuttanut kuluneenakin vuonna kolme jäteveden ylivuotoa Päivärinteenkadun pumppaamolla, joka on viimeinen pumppaamo ennen Meltolan jätevedenpumppaamoa.

Tänä vuonna alkanut saneeraus on ollut vireillä pitkään.

– Vuonna 2012 on tehty runkoviemärin kapasiteettitarkastelu ja läntiselle runkoviemärille tehtiin kokonaisvaltainen rakentamissuunnitelma vuonna 2019.

Viemärin kapasiteettia ei ole tarvetta nostaa, joten saneeraus voidaan tehdä sujuttamalla uutta putkea vanhan viemärin sisään. 

Imatran länsiosassa Kuutostieltä Anunkujalle ulottuvalla alueella tehtävä viemärin sujutus saadaan valmiiksi joulukuun aikana.

Hankkeelle on varattu rahaa tälle vuodelle 250 000 ja ensi vuodelle 500 000 euroa. Viemärin rakennuttaa Mitra Imatran Rakennuttaja Oy.

 

Lisätietoja vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, kari.pietarinen@imatra.fi, 020 617 4399

 

Läntinen runkoviemäri.png

Imatran läntinen runkoviemäri. Saneeraus koskee vain pääviemäriä. Väritetyt alueet viemärin ympärillä ovat aluetta, jota kartoitettiin ennen saneerausta. Sinisellä värjätty osuus on saneerattava osa. Ukonniemen vihreällä merkitty osuus on kunnostettu aiemmin.