-
Ville Timonen terottaa raivaussahan terää. Vesan Niemi arvioi.

Imatra kehitti uuden koulutusmallin helpottamaan pitkäaikaistyöttömien työnsaantia

Mallissa pitkäaikaistyötön voi suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osia työllisyystyön ohessa. Uutta kouluttautumisen tapaa kehitettiin Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi -hankkeessa.

Imatran kaupungin vetämään kaksivuotiseen hankkeeseen osallistui vajaa 80 pitkäaikaistyötöntä, joista 20 suoritti piha- ja ulkoalueiden hoitaminen -osatutkinnon. 

Hankkeen projektipäällikön Tiia Aromaan mukaan Imatran seudulla pitkäaikaistyöttömyydestä on useammin miesten kuin naisten osa. 

– Hankkeen tarkoituksena oli erityisesti pitkäaikaistyöttömien miesten ammatillisten taitojen päivittäminen siten, että osaaminen ja tiedot vastaavat työmarkkinoiden tarpeita. 

Uudessa toimintamallissa Imatran kaupungille työllistetyt henkilöt voivat työllistämisjakson aikana suorittaa osia ammatillisesta perustutkinnosta. Hankkeessa 20 työllistettyä suoritti 20 osaamispistettä 180 opintosuorituspisteen laajuisesta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.

– Tekemällä oppiminen on luontevinta opiskelua monelle pitkäaikaiseen työttömyyteen joutuneelle. Osatutkinto on nopeampi ja kevyempi koulutustapa kuin koko tutkinnon suorittaminen, jolloin koulutukseen on matalampi kynnys osallistua. 

Osalla hankkeeseen osallistuneista henkilöistä on puuttunut ammatillinen tutkinto ja kiinnostus kouluttautumiseen on usein vähäistä. 

– Myös ilman tutkintoa olleet henkilöt ovat lähteneet innolla suorittamaan osatutkintoa työllistämisjakson aikana. Palautteen mukaan tämä on antanut heille paljon, ammatillisen osaamisen sekä ammatillisen osatutkintotodistuksen, joka on usein vaatimuksena töitä hakiessa, Aromaa kertoo.

Projektissa tutkinnon osan saattoi suorittaa antamalla näyttöjä osaamisestaan. Osaamista arvioivat Imatran Kipan ja kaupungin työntekijät koko työllistämisjakson ajan. Varsinaisen näytön arvioi Saimaan ammattiopisto Sampon lehtori Vesa Niemi yhdessä Imatran Kipan ja kaupungin arvioijien kanssa. 

päälliköt.jpg

Kuvassa oikealla työnjohtaja Ismo Hinkkanen Tiia Aromaa ja Vesa Niemi.

Niemen arviointia helpotti kaupungin tekemä lista tehdyistä töistä ja sitä myötä jo annetusta näytöstä.

– Parin tunnin mittainen näyttötilanne on jänskä paikka, mutta siinä ei enää tule uutta vastaan. Näytöt ovat menneet läpi ja on auttanut se, että näyttöä on kerätty pikkuhiljaa ja dokumentoitu. Suurin osa arvioinnista tapahtuu työn aikana. Parissa tunnissa ei pysty kaikkea käymään ja tehtäviähän on koko vuoden ajalta; keväältä, kesältä, syksyltä ja talvelta. Lopuksi pidetään arviointikeskustelu näistä aiemmista töistä, pelkästään puhumalla ei selviä, Niemi selvittää.

Niemi näyttää ammattiopiston puolesta vihreää valoa toiminnan jatkamiselle.

– Mielellään jatketaan tätä. Homma lähti hyvin liikkeelle ja jonkinlaista rutiinia on tullut. Opiskelijalle on hyvä, kun on selkeä tavoite ja lista mitä pitää tehdä, niin voivat tehdä näyttöä työn aikana. Yhteistyö arvioijien kanssa on pelannut hyvin, Niemi kehuu.

Paitsi toiminnan jatkamisesta, myös sen laajentamisesta on Niemen mukaan ollut keskustelua. 

– Helpottaisi opiskelijaa, jos saisimme toisenkin tutkinnon osa tähän mukaan ja olisi enemmän suorituksia, kun lähtee jatkamaan opiskelua oppilaitoksessa tai oppisopimuksella. 

Uudet opintokokonaisuudet voisivat Niemen mukaan olla teknisiä, kiinteistöjen sisällä tapahtuvia töitä tai koneiden käsittelyä. Yksi mahdollinen kokonaisuus olisi asiakaspalvelu.

Hankevetäjä Tiia Aromaan mukaan toimintaa voisi laajentaa myös muille aloille. 

– Tällä hetkellä toimintamallia toteutetaan Imatran kaupungin kaupunki-infran työllistämisyksikössä. Mallin hyödyntämistä voidaan laajentaa myös muiden yksiköiden tai organisaatioiden käyttöön, Aromaa kertoo.

Lisätietoja: Tiia Aromaa, projektipäällikkö, tiia.aromaa@imatra.fi, p. 040 526 0846
 

 Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi

•    Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi on vuonna 2018 alkanut ja vuoden 2020 lopussa päättyvä hanke. Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta. Rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja osa rahoituksesta tulee Imatran kaupungilta.

•    Hanketta on toteutettu yhteistyössä TE-toimiston, Saimaan ammattiopiston ja paikallisten yritysten kanssa. 

•    Osatutkintojen lisäksi hankkeeseen osallistuneet suorittivat useita erilaisia korttikoulutuksia kuten työturva-, tulityö-, tieturva 1- ja hätäensiapukoulutuksia. Osallistujia tuettiin prosessin aikana antamalla työnohjausta sekä tarvittaessa yksilövalmennusta tukemaan jatkopolun löytymistä