Kuva
Valtuustosali
Valtuusto sinetöi ensi vuoden talousarvion.

Imatran valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion

9.11.2020 20:27
Budjetti pitää sisällään muun muassa varauksen Vuoksen kanavan suunniteluun sekä 70 000 euroa nuorisopalveluiden kehittämiseen.

Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi aktiivisesti keskustellen vuoden 2021 talousarvion tänään maanantaina.

Keskustelua käytiin muun muassa elinvoimasta, nuorisopalveluista ja erityisesti Vuoksen ja Saimaan yhdistävästä kanavasta. Kanava sai neuvottelutauon jälkeen kaupunginhallituksen esittämän, enimmillään 100 000 euron suunnittelurahan.

Talousarvion vuosikate on vajaa 9,3 miljoonaa euroa, joka johtaa 46 081 euroa alijäämäiseen talousarvioon. Alijäämä johtuu siitä, että valtuusto lisäsi ensi vuodelle yksimielisesti 70 000 euroa nuorisopalveluiden kehittämiseen. Tuon summan käyttöä kaupunginhallitus valmistelee yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.

─ Olen tyytyväinen, että Imatralla halutaan näinä aikoina panostaa erityisesti nuoriin ja vahvistaa nuorisovaltuuston roolia, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm toteaa.

Veroprosentit ennallaan

Kaupungin tulo- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Tuloveroprosentti on maakunnan alhaisin eli 20 prosenttia.

Talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen elinvoimapanostuksia yhteensä 525 000 euroa. Tuota summaa kaupunginhallitus käyttää ensi vuoden aikana sellaisiin elinvoimahankkeisiin, joiden odotetaan lisäävän kaupungin vetovoimaa ja luovan edellytyksiä uudenlaiselle elinkeinotoiminnalle. Yksi tällainen hanke on Mellonmäen Trail Centerin eli pyöräilykeskuksen rakentaminen.  Tämä hanke saa 100 000 euron rahoituksen sillä ehdolla, että Trail Center saa ulkopuolisen 50 prosentin hankerahoituksen.

Kaupunki-infran investointeihin tullaan ensi vuonna käyttämään reilu 7 miljoonaa euroa. Valtuustossa keskusteltiin koirapuistosta, mutta lopullinen ratkaisu siitä jää kaupunkikehityslautakunnalle, kun se päättää investointimäärärahansa käytöstä.

Kouluverkon investointien loppuunsaattamiseen on varattu 1,8 miljoonaa euroa. Tuolla summalla uudistetaan muun muassa Linnalan ja Imatrankosken kenttiä sekä hankitaan Kosken koulun kalusteet ja ICT-laitteistot.

 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm, p. 0400588978, niina.malmatimatra.fi (niina[dot]malm[at]imatra[dot]fi)

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka, p. 020 617 2226, kai.roslakkaatimatra.fi (kai[dot]roslakka[at]imatra[dot]fi)

Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino, p. 020 617 2206, kaisa.heinoatimatra.fi (kaisa.heino@imatr)kaisa.heinoatimatra.fi (a.fi)