Kuva
Jättiläisen portaat ovat yksi näyttävin elementti koulukiinteistössä.

Mansikkalan koulukeskuksen palautekyselyyn paljon kehuja ja kehittämisideoita

25.9.2020 15:00
Ensimmäisiä ideoita laitettu jo jatkokehittelyyn. Lapset toivovat lisää hämähäkkikeinuja.

Puhdas ja raikas sisäilma, piha, valo, ja avaruus ovat Mansikkalan koulukeskuksen käyttäjien mieleen.

Uuden rakennuksen jatkokehittämiseltä toivotaan lisää seinäratkaisuja äänten hillitsemiseksi. Myös talon sisäisiin kulkujärjestelyihin kaivataan muutoksia. Lisäksi ilmanvaihtoa halutaan joissain osassa taloa tehostaa ja toisaalla lämmitystä lisätä.

Yllä mainitut asiat nousivat vahvimmin esiin kyselystä, jonka Imatran kaupunki toteutti Mansikkalan koulukeskuksen oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle. Laajempi kysely kaikille käyttäjille toteutetaan talvella.

Vastauksia kyselyyn tuli runsaasti, yhteensä 583.

─ Olemme todella tyytyväisiä vastausten määrään. Toivoimme aitoja palautteita. Oli ihana lukea vilpittömiä kehuja ja hyviä kehittämisideoita. Vastauksiin oli selvästi paneuduttu. Ennen kaikkea ilahdutti se, että oppilaat olivat aktiivisia. Peräti 53 prosenttia vastaajista oli oppilaita. Huoltajia oli 31 prosenttia, viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen toteaa.

Kyselyssä oli kolme osaa. Ensimmäisessä kerättiin positiivisia puolia uudesta koulusta. Toinen kysymys keräsi kehittämiskohteita. Kolmannessa osiossa kysyttiin mielipiteitä koulun pihasta ja liikennejärjestelyistä.

─ Annettu kehittämispalaute oli todella rakentavaa, saimme nyt paljon näkemyksiä millä tavalla voimme lähteä koulukiinteistöä kehittämään. Valmiiksi tämä talo tulee juuri käyttäjien kokemusten pohjalta. Tavallaan meillä on nyt menossa rakentamisen loppuhuipennus. Haluamme tehdä tämän kiinteistön valmiiksi eri tavalla kuin ennen vanhaan on ehkä tehty, yhdessä käyttäjien kanssa, tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen toteaa.

Uusien tilojen käyttöä harjoitellaan, myös ääniratkaisuja luvassa

Koulun äänimaailma ja kulkeminen opetustilojen läpi toiseen herätti vastaajissa huolta. Ennalta tiedettiin, että muutostöitä tehdään sen mukaan, mitä arki vaatii.

─ Suunnitelmat tilaratkaisuista ja joidenkin lisäseinien hankinnasta ovat jo työn alla. Uudet siirrettävät seinät tehdään meille mittatilaustyönä, joten paikalleen niiden asennus tapahtunee ainakin osin joululomalla, Turunen kertoo sanoo.

─ Uusien tilojen käyttöä myös harjoitellaan koko ajan. Toimintakulttuurimme muuttui merkittäväasti ja siihen sopeutuminen sekä muutos vaatii aikaa. Tilojen yhteisöllisestä ja monipuolisesta käytöstä on jo saatu hyviä kokemuksia.  Tätä toimintatapaa tullaan jatkamaan, muutostöillä on tarkoitus tukea myös toimintakulttuurin muutosta, johtava rehtori Lasse Tiilikka sanoo.

Koulussa on avointen oppimistilojen ohella perinteisempiä luokkia ja pienryhmätiloja. Tilojen käyttöön ja toiminnallisuuteen vaikuttaa tällä hetkellä myös koronan aiheuttamat viranomaisohjeet ja -määräykset.

Joihinkin tiloihin mietitään lisäksi muita akustointiratkaisuja. Esimerkiksi peittoäänijärjestelmän säätö voidaan toteuttaa vasta syysloman jälkeen.

Kyselyssä äänimaailma herätti huolta, mutta myös jakoi mielipiteitä. Yksi kommentoija esimerkiksi kehui, että koulu on hiljaisempi kuin vanha opinahjo.

Oppilaiden suosiossa ovat äänieristetyt lasikopit, erilaiset sohvaryhmät ja oleilusopukat niin välitunneilla kuin hyppytunneilla.

Lisäät tilaa pienille oppilaille lähiaikoina

Vilskettä tullaan pienten oppilaiden puolella rauhoittamaan lisätilalla.

─ Olemme yhdessä miettineet ratkaisuja. Varhaiskasvatuksen puolelta on nyt järjestettävissä yksi oppimistila alakoululle. Sovimme tästä torstaina. Muutos tullaan tekemään piakkoin. Muutenkin tilankäytön jatkuvaa seurantaa tehdään koko ajan puolin ja toisin, päiväkodinjohtaja Airi Kojo kertoo.

Kiinteistön lämpötilasta annetiin kyselyssä palautetta sekä kylmyyden että kuumuuden osalta. Myös joidenkin tilojen ilmanvaihtoon kaivattiin tehoja lisää. YIT seuraa rakennuksen ilmanvaihtoa ja lämpötilaa digitaalisesti. Tilanne saadaan tasattua läpi talon, kun käyttäjämäärät eri puolilla vakiintuvat.

─ Uudet tilat ovat olleet käytössä vasta puolitoista kuukautta. Nyt tarvitaan kaikkien yhteistyötä ja malttia, että saamme ne yhdessä valmiiksi. Vuoksenniskan koulukeskuksen käyttöönotto oli samantyylinen, asioita muokattiin vähitellen saadun palautteen pohjalta, Turunen sanoo.

Pihalle keinuja lisää

Piha on selvästi suosittu. Kehuja siitä tuli kyselyyn paljon. Kun pyydettiin kehittämisideoita, nousi esille tarve lisätä peruskoululaisten pihalle keinuja, erityisesti hämähäkkikeinuja toivottiin. Turunen lupaa, että keinujen hankintaa ryhdytään suunnittelemaan.

Kysymyksiä tuli myös siitä, saavatko oppilaat leikkiä piha-alueella, jossa telmivät varhaiskasvatuksen lapset.

─ Pihankäyttöä on kehitetty yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Myös peruskoululaiset pääsevät käyttämään pienten lasten piha-osuutta yhdessä sovittuina aikoina, Lasse Tiilikka vakuuttaa.

Palautetta on annettu myös pyörien, mopojen ja autojen parkkipaikkatilanteesta. Näitä toivotaan lisää.

─ Olemme osoittaneet jo mopoille lisää parkkitilaa. Pyörien lisätelinetarvetta seurataan, Tiilikka sanoo.

Autojen parkkipaikkapulaa pyritään helpottamaan esimerkiksi sillä, että saattoliikennettä ohjataan niille tarkoitetuille paikoille. Opiskelijoiden parkkipaikka on jatkossa keilahallin parkkipaikka, jolloin henkilöstölle vapautuu tilaa Krimin parkkipaikalta.

Anonyymikysely oli avoinna 17.-24.9.2020. Siitä tiedotettiin Wilmassa, kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vastauksia ei ole vielä ehditty käsitellä läpi yksityiskohtaisesti, mutta tässä tiedotteessa on nostettu esille niitä aiheita, joita kyselyssä nousi selkeimmin esiin. Vastauksia tullaan eri toimijoiden osalta tarkastelemaan ja kehittämisideoita punnitsemaan. Imatran kaupunki kiittää kaikkia vastanneita.

 

Lisätietoja:

Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunenatimatra.fi

Yhteislukion rehtori Mika Strömberg, p. 020 617 5709, mika.strombergatimatra.fi

Mansikkala perusopetuksen  johtava rehtori Lasse Tiilikka, p. 020 617 5718, lasse.tiilikkaatimatra.fi

Viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen, p. 020 617 2400, liisa.hupli-oinonenatimatra.fi

 

Kehut, kehittämisideat ja pihakommentit 

(Kehittämisideoihin on pyydetty lyhyitä vastauksia rehtoreilta, tila- ja turvallisuuspäälliköltä ja kaupungininsinööriltä. Vastaukset julkaistu ideoiden perässä)

Näitä kehuttiin

 1. Piha
 2. Sisäilma ja terveet tilat
 3. Valoisuus
 4. Koko, tilaa riittävästi, avaruus
 5. Kalusteet
 6. Moderni koulu
 7. Äänimaailma ja äänieristetyt lasikopit
 8. Liikuntatilat
 9. Jättiläisen portaat
 10. Kengättömyys

Kehittämispalaute/ideoita

 1. Lisää esimerkiksi liikuteltavia seinäratkaisuja avoimiin tiloihin.

→ Alustavat suunnitelmat seinien sijoituksesta on tehty yhdessä rehtoreiden kanssa. Tarkempi suunnittelu tehdään 30.9. YIT:n kanssa ja tavoite on, että osa seinistä voidaan asentaa joululomalla. Riippuen seinien määrästä, viimeiset seinäratkaisut pystytään toteuttamaan ensi kesäloman aikana, koska työt joudutaan tekemään koulujen loma-aikana. Osa ratkeaa ajan myötä myös toimintakulttuuria kehittämällä.

 1. Äänten vaimentamiseen toivotaan parannuksia. 

→ Rakennukseen on tulossa sekä akustointia parantavia ratkaisuja että tarvittavia seinäratkaisuja. Peittoäänijärjestelmän säätäminen tehdään, kun lukion seinäverhot on asennettu paikalleen syysloman jälkeen, mikä myös helpottaa tilannetta. Portaiden läheisen avointa tilaa käytetään jatkossa opetuskäytössä vain poikkeustilanteissa.

 1. Kulkemista opetustilojen läpi toiseen tulisi estää/ vähentää.

 → Joidenkin kulkuväylien erottamisia suunnitellaan. Tämä ratkeaa osin toimintakulttuurin kehittämisellä.

 1. Ruokailu (esimerkiksi jokin ruoka loppunut välillä kesken, tila tuntuu ruuhkahetkinä ahtaalta, astiahuoneen siisteys)

→ Saimaan tukipalveluiden (Satun) kanssa on käyty keskustelua niistä kerroista, jolloin jokin ruoka on loppunut. Ruokailuaikoja lisää porrastamalla olemme jo onnistuneet saamaan ruokalaan lisää väljyyttä. Viemme palautetta myös siisteydestä eteenpäin.

 1. Ilmastointi vaatii säätämistä (joissakin tiloissa ilmastointi ei riittävää)

→ Ilmastointia säädetään jatkuvasti ja lähes kaikissa tiloissa on jatkuva olosuhdemittaus ja niissä ei ole havaittu sisäilmaluokan S2-raja-arvojen ylityksiä. Kunhan käyttäjämäärät tasaantuvat, niin säädötkin saadaan lopullisesti kohdalleen.

 1. Lämpötilan sääntely (joissakin tiloissa liian viileää, lattia kylmä)

→ Viedään myös tämä palaute YIT:n tietoon. Lattialämmityksen säätöyksiköiden toimitus viivästyi koronan takia, joten lämmityksen säätäminen tasapainoon saadaan kuntoon vasta syksymmällä.

 1. Wlan-verkko ei toimi kaikkialla riittävästi.

→ Tilanne on tiedostettu ja asia on työn alla, kouluun tulee kolmen operaattorin signaalivahvistimet syksyn aikana, todennäköisesti syyslomalla.  

 1. Kaikki käyttäjät, eritoten illalla, eivät noudata kengättömyysvaatimusta

→ Kengättömyyden noudattaminen olisi tärkeää, sillä muut kulkevat sukkasillaan emmekä halua jaloissa likaa sisätiloihin. Opastusta pitää lisätä, teemme ulko-oville asiasta kertovat kyltit.

 1. Siivouksessa puutteita esimerkiksi vessoissa 

→ Viemme tämän palautteen eteenpäin.

 1. Välituntikello puuttuu 

→ Välituntisoitot alakoulun tarpeisiin laitetaan soimaan YO- kirjoitusten jälkeen.

Piha ja liikenneratkaisut

 1. Piha on hieno ja liikennejärjestely on hoidettu tosi fiksusti.
 2. Toivoisin enemmän keinuja koulun pihalle.

→ Hämähäkkikeinujen hankintaa peruskoulun käyttämälle pihalle harkitaan tämän palautteen pohjalta. Aika moni lapsi toivoi niitä.

 1. Miksi Kostinpuistoa ei käytetä välituntialueena?

→ Aluetta käytetään opettajajohtoisesti, jatkossa myös pitkillä välitunneilla.

 1. Enemmän tilaa mopoille.

→ Mopoille on jo osoitettu lisäparkkitilaa.

 1. Lisää pyörätelineitä.

→ Asiaa selvitellään ja mahdollisesti joitakin telineitä hankitaan lisää.

 1. Alikulkutunnelissa vaaratilanteita, ajetaan kovaa ja miten sattuu, voiko tehdä mitään?

→ Tunnelissa on ajettava oikealla, ohjaavat liikennemerkit on tilattu ja ne tulevat lokakuun alussa. Kaistamaalaus tehdään tunneliin lokakuussa muiden maalausten yhteydessä.

 1. Tarvitaan korkea aita koko pallokentän osuudelle, etteivät pallot pompi henkilökunnan autojen päälle lommoja tekemään.

→ Aidoista käydään keskustelua YIT:n kanssa.

 1. Suojatie saatava Ruokosuonkadun ja Karjaportinkadun risteykseen

→ Maalaus ja merkit tulossa lokakuussa.

 1. Vanhemmat tekevät U-käännöksiä Koulukadulla sekä Ruokosuontien risteyksessä Tainionkoskentiellä tuodessaan lapsia, voiko saada U-käännöskiellon?

→ Tilataan tähän saman tien kieltomerkit U-käännöksille, tulevat lokakuun alussa.

 1. Milloin parkkipaikkamaalaukset saadaan Krimin pysäköintialueelle?

→ Lokakuun aikana.