Luokkatila Mansikkalan koulukeskuksessa.
Mansikkalan koulukeskuksen luokkatila

Kysely Mansikkalan koulukeskuksen tiloista

Tiloista hätäpoistumistiet kahteen suuntaan.

Reilun kuukauden kokemusten jälkeen on aika tehdä aiemmin jo luvattu ensimmäinen käyttäjille suunnattu kysely Mansikkalan koulukeskuksen tiloista.

Ensimmäinen kysely on suunnattu suurimman käyttäjäryhmän eli peruskoulun ja lukion oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle. Laajempi kysely kaikille käyttäjäryhmille toteutetaan tammi-helmikuussa, kun kokemusta on kertynyt myös talviajasta.

─ Otamme toki palautetta koko ajan vastaan muutenkin, tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen sanoo.

Lyhyeen kyselyyn pääsee vastaamaan ohessa olevan linkin kautta. Kysely on avoinna torstai 24.9. iltaan asti.

Näin iso kiinteistö valmistuu vasta käyttäjien kokemusten ja niiden pohjalta tehtyjen kehittämistöiden jälkeen. Sillä tavalla työ on vielä kesken. ja nyt on tärkeää, että käyttäjät anatavat palautetta.

Muutoksia jo tehty

Palautetta koulusta on jo saatu. Pääosin palaute on ollut kehuvaa, erityisesti koulun valoisuutta ja ilmanlaatua on kehuttu. Myös piha on ollut kiitelty.

─ Palautteen pohjalta olemme jo hankkineet ruokailuun kaikille omat tarjottimet, jotta ruokailu on saatu toimivammaksi, Turunen toteaa.

Parhaillaan mietitään joidenkin avoimien oppimisympäristöjen osalta äänimaailman vaimentamista ja tilojen jakamista esimerkiksi siirtoseinillä.

─ Seinäkkeitä on jo hankittu ja siirtoseinien tarkempi suunnittelu on jo käynnissä. Lisäksi kartoitamme sitä, onko tilankäyttö tasapuolisesti jakaantunutta. Esimerkiksi pienille oppilaille pyrimme järjestämään lisää tilaa, Turunen kommentoi.

Tilantarpeeseen on vaikuttanut joiltain osin myös positiivinen muuttoliike. Yleensä kesäisin kaupunkiin muuttaa noin parikymmentä lasta kaupungin ulkopuolelta. Nyt lapsia on muuttanut kesän aikana 80. Kaikki muuttajat eivät kuitenkaan ole sijoittuneet vain Mansikkalaan.

Poistumistiet testattu

Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu  myös puukoulun poistumisteistä ja niiden riittävyydestä.

─ Mansikkalan koulukeskuksessa on joka tilasta hätäpoistumistie vähintään kahteen suuntaan. Pelastusviranomaiset ovat asian tarkastaneet ja myös suunnitteluvaiheessa tämä on otettu huomioon. Koulu on todella suuri ja välttämättä nopealla vilkaisulla asiaa ei huomaa, Turunen rauhoittelee.

Henkilökunta tietää kuinka toimia eri uhkatilanteissa ja mitä kautta mahdollisesti kannattaa poistua. Lisäksi rakennuksen kaikki ulko-ovet saadaan tarvittaessa lukittua hätäpainikkeiden avulla.

Poistumisteitä on jo testattu elokuussa, kun koko koulun piti poistua ulos aiheettoman hälytyksen vuoksi. Tuolloin kokemus poistumisteistä oli myönteinen. Harjoitus onnistui hyvin.

 

Lisätietoja:

Tila ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunen@imatra.fi

Nyt on aika vaikuttaa

Jos olet oppilas, henkilökuntaan kuuluva tai huoltaja, vastaa Mansikkalan koulukeskuksen tilakyselyyn

tästä