Teams-tilaisuus 8.4.
Teams-tilaisuus 8.4.

Eksote suosittelee vahvasti etäkokouksia ja etäkoulutuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) suosittelee tästä päivästä eteenpäin vahvasti etäkokouksia ja etäkoulutuksia maakuntaan lähikontaktien välttämiseksi.

Koronaviruksen leviäminen on kiihtynyt Etelä-Karjalan lähimaakunnissa, joten kokoukset ja koulutukset kannattaa aina mahdollisuuksien mukaan toteuttaa etänä.
 
Kasvotusten tapahtuvien kokoontumisten välttämistä puoltaa myös Lappeenrannan jätevesistä tehty koronaviruslöydös. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 23.–24. elokuuta toteuttamassa jätevesiseurannassa koronavirusta löytyi Lappeenrannan jätevedenpuhdistamolta.
 
 
Lisätietoja medialle:
Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi