Koulukeskuksen laitteissa panostetaan kierrätykseen ja ympäristötietoisuuteen.
Koulukeskuksen laitteissa panostetaan kierrätykseen ja ympäristötietoisuuteen.

Mansikkalan koulukeskuksen tietotekniikkahankinnat ympäristöä ajatellen

Mansikkalan uudessa koulukeskuksessa uusien tietokoneiden, näyttöjen ja ICT-laitteiden asennukset ovat parhaillaan käynnissä.

– Kyseessä on iso hankinta ja käyttöönotto, sillä koulukeskuksen käyttöön tulee muun muassa noin 900 uutta tietokonetta ja yli 100 äly-/esitysnäyttöä vanhojen tilalle. Töitä saadaan tehdä heinäkuun lopun ja elokuun alun aikana hiki hatussa uudessa koulukeskuksessa, mutta vanha tekniikka alkaa olla jo pois kerätty muuttavista yksiköistä, kertoo tieto- ja digipalvelupäällikkö Marko Hyvönen.

Uudet ICT-laitteet hankittiin huomioiden myös pienet toimenpiteet kaupungin Ilmasto-ohjelman tukemiseksi

Hankintavaiheessa uusien laitteiden ja tarvikkeiden osalta on pyritty ottamaan huomioon myös ympäristö. Älynäyttöjen energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota, ja mahdolliset toimituspakkauksissa olevat ylimääräiset osat palautetaan valmistajalle uudelleen hyödynnettäväksi. Toisaalta uudet oppilaslaitteet toimitetaan viiden kappaleen laatikoissa yksittäispakkausten sijaan. Tämä vähentää merkittävästi pakkausjätettä.

– Pienet teot merkitsevät, tiivistää Hyvönen tietohallinnon tekemistä valinnoista laitteita hankittaessa.

Koulujen vanhat ICT-laitteet kierrätetään tietoturvallisesti

Imatran kaupunki hyödyntää IT-laitteidensa hallinnassa 3stepIT:n elinkaarenhallintamallia samalla vähentäen päästöjä (CO2), energiankulutusta ja e-jätteiden määrää.

– 3stepIT:n elinkaari- ja palvelumalli tukee Imatran kaupungin Ilmasto-ohjelman 2020–2030 toteutumista kulutuksen ja materiaalien kasvihuonevaikutusten sekä kestävien ratkaisujen ja valintojen osalta, kertoo kaupungin Ilmastoviisaat –hankkeen vetäjä Eetu Ahlberg.

Käytöstä poistetuista laitteista peräti 98 prosenttia jatkaa uudessa käyttökohteessa, joten laitteiden valmistamiseen käytetyt resurssit hyödynnetään tehokkaammin, ja päästöt alenevat noin kolmanneksen. Lopulta kaupungin käytössä olleet vialliset sekä elinkaarensa lopussa olevat laitteet kierrätetään vastuullisesti - kiertotalouden periaatteiden mukaisesti osa materiaaleista pääsee siis uuteen käyttöön.

 

Lisätietoja:

Marko Hyvönen / ICT-hankinnat, p. 020 617 4756, marko.hyvonen@imatra.fi

Eetu Ahlberg / Imatran ilmasto-ohjelma, p. 020 617 4665, eetu.ahlberg@imatra.fi