Puron kokoinen Hallikkaanjoki kasvillisuuden keskellä
Viemärikaivo Hallikkaanjoen tuntumassa.

Hallikkaanjoen bakteeritaso normaali

Hallikkaanjoesta otettiin vesinäytteet Meltolassa Päivärinteenkadun jätevedenpumppaamolla tapahtuneen ylivuodon takia.

Maanantaina kahdesta kohtaa otettujen näytteiden perusteella vesi on uimakelpoista. Vedessä olevien bakteerien havaittiin olevan normaalilla tasolla.

Pumppaamon toimintahäiriön takia käsittelemätöntä jätevettä johdettiin viikonloppuna Hallikkaanjokeen arviolta 500 kuutiota.

Lisätietoja:

Vesihuoltoinsinööri Anu Nikulainen, p. 020 617 4333, anu.nikulainen@imatra.fi

Vt. terveysvalvonnan johtaja, ympäristöinsinööri Jorma Korttinen 020 617 4331, jorma.korttinen@imatra.fi