Pieni joki ja siihen laskeva putki ja kasvustoa
Jätevedenpumppaamon ylivuotoputki Hallikkaanjokeen

Jätevedenpumppaamolla ylivuoto Meltolassa

Vuoto johtuu pumppaamolla ilmenneistä teknisistä vioista.

Meltolassa Päivärinteenkadun päässä olevalla jätevedenpumppaamolla on ilmennyt teknisiä ongelmia. Jätevettä on päässyt vuotamaan ylivuotona Hallikkaanjokeen . 

– Vettä on valunut pumppaamon ohi noin 500 kuutiota. Parhaillaan valmistellaan väliaikaisen ohipumppausyksikön asentamista pumppaamolle, kertoo vesihuoltoinsinööri Anu Nikulainen Imatran vedeltä.

Hallikkaanjoesta otetaan näytteet, joilla selvitetään vuodon mahdollisia vaikutuksia vesistöön. Näytteiden tulokset selviävät loppuviikolla ja niiden tuloksista tiedotetaan erikseen.

Samalla pumppaamolta sattui vuoto myös kesäkuun puolivälin rankkasateiden yhteydessä. Tuolloin pumppaamon ohi valui enemmän vettä kuin tällä kerralla.

Lisätietoja:

Vesihuoltoinsinööri Anu Nikulainen, p. 020 617 4333, anu.nikulainen@imatra.fi

Vt. terveysvalvonnan johtaja, ympäristöinsinööri Jorma Korttinen 020 617 4331, jorma.korttinen@imatra.fi