Asuntokatujen kasvillisuuden kunnossapito on turvallisuusasia.
Asuntokatujen kasvillisuuden kunnossapito on turvallisuusasia.

Katualueiden heinänniittoa Imatralla

Heinänniittoja jatketaan läpi kesän, tontinomistajilla on vastuu asuntokatujen viherkaistojen ja ojien kunnossapidosta.

Tienvarsiniitot on aloitettu Imatralla; alueita niitetään pääväyliltä, kokoojakaduilta sekä kevyenliikenteenraittien varsilta. Heinänniittoja jatketaan Imatran katualueilla läpi kesän.

– Niitoilla pidetään näkemäalueet avoimina ja lisätään näin liikenneturvallisuutta ja esteetöntä näkyvyyttä tiellä liikkujille, kertoo kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen.

Taloyhtiöille ja tontinomistajille kuuluu tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan tai ojan heinänleikkuu ja muun kasvillisuuden hoito kadun varrella.

– Kasvillisuudesta pitää aina huolehtia ajoissa, jottei siitä aiheudu haittaa kadulla liikkujille, Luhtanen muistuttaa.

Yleisiltä pääväyliltä niitetään heinää kaupungin toimesta, mutta tontin välittömässä läheisyydessä sijaitsevien viherkaistojen ja ojien kunnossapito on tontinomistajien ja taloyhtiöiden vastuulla.

 

Lisätietoja:

Kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen, p. 020 617 4704, erika.luhtanen@imatra.fi