Avustusta on haettava 14.8. mennessä

Kaupunginhallituksen avustukset haettavana

Kaupunginhallituksen talousarvioon vuodelle 2021 haettavat avustukset

Haettavina olevissa avustuksissa on kyse on kaupungin strategiaa tukevan toiminnan avustuksista. Kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja hyvinvointitoimintaan sekä ympäristöjen kunnostamiseen tarkoitetut avustukset tulevat hakuun myöhemmin.

Vuosittain Imatran kaupungin talousarvioon on sisältynyt määräraha kaupunginhallituksen käyttöön sellaisiin toimenpiteisiin ja avustuksiin, jotka toteuttavat Imatran kaupungin strategisia tavoitteita.

Imatran kaupungin avaintavoitteita vuosille 2018-2021 ovat elinvoiman vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Näiden avaintavoitteiden toteutumiseksi kaupunki panostaa laadukkaisiin ja asiakaslähtöisiin palveluihin, mm. matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen ja tukee asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista.

Edellä olevia tavoitteita toteuttavaa toimintaa ja tapahtumia tukevat kaupunginhallituksen määrärahasta myönnettävät vuoden 2021 avustushakemukset tulee jättää 14.8.2020 mennessä osoitteella kirjaamo@imatra.fi tai Imatran kaupungin asiakaspalveluun, Virastokatu 2.

Tälle vuodelle avustusta myönnettiin esimerkiksi Imatran Palloseuralle, Imatran Voimistelijoille, Bio-Vuoksi Säätiölle ja Elämän Avuksi ry:lle.
Kaupunginhallitus valitsee määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista avustettavat kohteet.

Imatran kaupungin hyvinvointi- ja koulutuspalvelut sekä kaupunkikehittäminen ja tekniset palvelut vastuualueiden talousarvioon varattavista määrärahoista myönnettävien kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja hyvinvointitoimintaan sekä ympäristöjen kunnostamiseen tarkoitetut avustukset tulevat haettavaksi erikseen vuoden 2021 talousarvion vahvistamisen jälkeen.

Lisätietoja 27.7. jälkeen: controller Vesa Urtti, p. 040 628 7956, vesa.urtti@imatra.fi

Kaupunginhallituksen määrärahasta myönnettävien avustusten hakuohjeet:

 

  • Hakemus osoitetaan Imatran kaupunginhallitukselle.
  • Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
  • Avustuksen hakija ja yhteystiedot (yhdistys/yhteisö, osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta (kuvaus toiminnasta, mihin avustusta haetaan) Hakemuksen tulee sisältää myös tilavuokrahakemus, eli erikseen ei tehdä tilavuokran perimättä jättämistä koskevia päätöksiä.
  • Perustelut avustuksen tarpeesta
  • Haettava rahamäärä
  • Hakemuksen liitteenä: toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle