.

Hae mukaan maaseudun ilmastoedelläkävijöiden testiryhmään

Etelä-Karjalan maaseudun asukkaita haetaan mukaan ilmastotyöhön. Lappeenrannasta käynnistynyt Greenreality -kodit toiminta laajenee koko maakuntaan.

Lappeenrannassa toteutettiin viime vuonna Greenreality -kodit -kampanja, jossa vapaaehtoiset kotitaloudet pääsivät testaamaan minkälaista arki on pienemmällä hiilijalanjäljellä. Mukana olleet kodit pystyivät pudottamaan hiilijalanjälkeään, saaden myös rahallista säästöä sekä hyvinvointia. Heinäkuusta lähtien maaseudun asukkaat koko Etelä-Karjalassa voivat ilmoittautua vastaavanlaiseen toimintaan mukaan maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi.

Kokeilujaksoon voi ilmoittautua vapaasti

Maaseudun ilmastoedelläkävijäksi voi ilmoittautua heinäkuun 2020 ja joulukuun 2021 välisenä aikana vapaasti.

Ilmoittautumisen jälkeen ilmastoedelläkävijä-perheille järjestetään neuvontaa ja jokainen laskee ohjatusti oman hiilijalanjälkensä. Kokeilujakson pituuden voi valita vapaasti 1-3 kuukauden väliltä, samoin toimenpiteet, joilla kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä vähennetään. Kokeilujakson päätteeksi hiilijalanjälki lasketaan uudelleen ja raportoidaan kuinka elämäntapamuutokset ovat siirtyneet osaksi normaalia arkea.

Kokeilujaksolle voi ilmoittautua täältähttps://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/greenrealitykodit

   -Aloitusneuvontaa järjestetään asiantuntijoiden avustuksella joko virtuaalisesti tai erillisessä tilaisuudessa, jos ilmoittautuneita on saman kuukauden aikana useampia. Ensimmäinen neuvontatilaisuus on elokuussa ja seuraava syyskuussa. Neuvontaa ilmastoedelläkävijät saavat myös kokeilujakson kestäessä, lupaa Hinkua Etelä-Karjalaan! hankkeen vetäjä Anna-Maija Wikström.

  -Toiveena on saada mukaan monipuolisesti maaseudun asukkaita mukaan. Asumismuotoa, perheen tai maatilan kokoa ole rajattu. Hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä on myös laajasti valittavissa eli jokainen varmasti löytää mieleisensä tavat.

Hyvät käytännöt jaetaan kaikille

Ilmastoedelläkävijä-perheiden saavuttamia tuloksia kootaan asiantuntijoiden toimesta. Todelliset käyttökokemukset ja havainnot ovat arvokasta tietoa ympäristöalan toimijoille. Toiveena on, että ainakin osa kokeilujaksolle ilmoittautuneista haluaisi kertoa kokemuksistaan mediassa ja greenreality.fi -sivustolla ja toimia innostavana esimerkkinä muille. Vertaistukea kodeille on tarjolla avoimessa Greenreality -kodit Facebook-ryhmässä. 

Lisätietoja: Hankevetäjä Anna-Maija Wikström, Hinkua Etelä-Karjalaan! -hanke, 
puh. 020 617 4320, anna-maija.wikstrom@imatra.fi
Imatran kaupunki/ Imatran seudun ympäristötoimi

Aikaisempia kokemuksia kotien toiminnasta voit lukea täältä

Maaseudun ilmastoedelläkävijät - sivu

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankesivuilta löydät lisätietoa. 

 

Vuosien 2020-2022 aikana Etelä-Karjalan maaseudulta etsitään hyviä käytänteitä vähähiilisemmän toiminnan edistämiseksi. Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeen toteuttavat Imatran sekä Lappeenrannan seudulliset ympäristötoimet.  
Tavoitteena on löytää maaseudun asukkaista aktiivisia henkilöitä kokeilemaan arjessaan uusia ilmastoa huomioivia elintapoja. Hankkeessa paneudutaan myös muun muassa materiaalien kierrätykseen, liikennöintiin sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen. Pilotointien avulla mahdollistetaan uudentyyppistä, vähähiilisempää elinkeinotoimintaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hankkeen kokonaisuudessaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja valtion osuudesta. Hankkeen kustannukset ovat 350 000 €, mikä jakaantuu Imatran ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimien kesken. Hankeaika on 1.3.2020 – 30.6.2022.