Paluu lähiopetukseen 14.5.
Paluu lähiopetukseen 14.5.

Iltapäivätoiminta jatkuu lähiopetukseen siirryttäessä

Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan perjantaihin 8.5. mennessä.

Imatralla koulua käydään kaikkien luokkien osalta pääosin lukujärjestyksen mukaisesti noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, aluehallintoviraston sekä

opetushallituksen antamia ohjeita. Oppilaat ovat koulupäivän aikana pääsääntöisesti omassa luokassa niin, että kohtaamisia tulee mahdollisimman vähän. Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

Ruokalassa väljyyttä lisätään porrastamalla ruokailuvuoroja ja muilla järjestelyillä. Koulupäiviin lisätään ulkoilua ja retkeilyä lähiympäristöön.

Iltapäivätoiminta jatkuu kuten ennenkin. Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan tapahtuu perjantaina 8.5. mennessä osalta kunkin toimipaikan iltapäivätoiminnan puhelimeen tekstiviestillä.

Hygieniasta ja siisteydestä huolehditaan THL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Kädet pestään desinfioidaan aina kouluun tullessa ja sieltä lähdettäessä sekä ruokailun yhteydessä.

Kouluun tullaan ainoastaan täysin terveenä. Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, ollaan koululta välittömästi yhteydessä huoltajaan ja lähetetään oppilas kotiin.

Esi- ja perusopetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Lupa poissaoloon tulee aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Lupa haetaan Wilmassa loma-anomuksella. Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Kuljetusoppilaiden jäädessä pois opetuksesta huoltaja ilmoittaa asiasta Tuire Hatakalle, tuire.hatakka@imatra.fi / 020 617 5348.

Koulukeskukset tiedottavat viimeisten kouluviikkojen ohjelmasta sekä todistusten jakoon liittyvistä asioista erikseen Wilma-viestillä huoltajille ja oppilaille lähipäivinä

 Perusopetuksessa koulutyö päättyy 30.5.2020. Tartuntariskin välttämiseksi kouluissa ei järjestetä normaaliajan mukaisia päättäjäisjuhlia.

 

Lisätietoja:

opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio, p. 020 617 3404, minna.rovio@imatra.fi

johtava rehtori  / Kosken koulukeskus Johanna Ovaska, p. 020 617 5813, johanna.ovaska@imatra.fi

johtava rehtori  / Vuoksenniskan koulukeskus Janne Rautiainen, p. 020 617 5809, janne.rautiainen@imatra.fi

johtava rehtori  / Mansikkalan koulukeskus Lasse Tiilikka, p. 020 617 5718 lasse.tiilikka@imatra.fi