Kesätyöseteli 2020

Kesätyöseteleiden ikärajaa nostettu, työnantajien viiden setelin rajaus poistettu

Myös työjakson takarajaa siirretty syyskuun loppuun. Muutokset johtuvat poikkeusoloista.

Imatralaisille nuorille on vielä kesätyöseteleitä jaossa lähes puolet eli  90 kappaletta ja ammattioppilaitoksen opiskelijoille 20 Sampo -ammattiseteliä.

Kesätyösetelien menekki on ollut selvästi laimeampaa, koska poikkeusolo vaikuttaaa työnantajien mahdollisuuksiin palkata kausiapulaisia.

─ Vaikeana aikana työllistymisestä tuetaan nyt niin, että kesätyösetelien yläikärajaa on nostettu poikkeusoloissa 29 ikävuoteen saakka. Vastaavasti viiden setelin yrityskohtainen rajoite on poistettu, jolloin sama työnantaja voi palkata useammankin opiskelijan, kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo kertoo.

Palkkausta helpotetaan silläkin, että työjakso voi päättyä vasta syyskuussa.

Sähköinen haku

Ohjaamon ollessa suljettuna kesätyöseteleitä jaetaan nyt sähköisesti. Sähköinen hakemus löytyy nettisivulta www.imatra.fi/kesätyöseteli. Jo aiemmin täytetyt paperiset hakemukset on mahdollista palauttaa kaupungintalon lukolliseen postilaatikkoon. Ohjaamossa tarkistetaan hakijan henkilöllisyys ja kotikunta hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Tiedot myönnetystä kesätyösetelistä tai Sampo-ammattisetelistä lähetetään sähköpostitse. Setelit jaetaan hakujärjestyksessä. Etukäteisvarauksia ei voi tehdä. Setelien saatavuutta voi seurata nettisivuilta.

Seteleitä jaetaan niin kauan, kun niitä riittää. Käyttämättä jäävistä seteleistä on ilmoitettava viipymättä Ohjaamoon. Seteleitä myönnetään yksi seteli/hakija. Kesätyöpaikkaa voi myös vaihtaa töiden mahdollisesti peruunnuttua.

Ruokolahden nuorille jaettava setelit on jo kaikki jaettu.

 

Lisätiedot:

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo, p. 020 6172225, sirkku.sarlomo@imatra.fi  

Henkilöstöasiantuntija Mari Kaljunen, p. 020 617 2322, mari.kaljunen@imatra.fi

Ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen p. 020 617 7277, iina.kovalainen@imatra.fi Sampo-ammattisetelit/Lehtori Jukka Laitinen, p. 040 136 4717 jukka.laitinen@edusampo.fi

Lue lisää kesätyösetelistä täältä

Kesätyöseteli

 • Kesätyöseteleitä myönnetään v. 1991-2006 syntyneille imatralaisille ja Osuupankin setelit jaetaan v. 2003-2005 syntyneille nuorille.
 • Kesätyöntekijän kotikuntana tulee olla Imatra.
 • Kesätyösetelin arvo 300 € maksetaan työnantajalle työsuhteen päätyttyä.
 • Ajankohta kesätyöjaksolle on 1.5-30.9.2020.
 • Kesätyön kesto: minimi 10 työpäivää, jolta ajalta työtunteja tulee kertyä vähintään 60 h. Työtunnit voi hajauttaa pidemmällekin aikavälille.
 • Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista koululaisen/ kesätyöntekijän palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 450 € kymmeneltä työpäivältä.
 • Työnantajalle kuuluvista velvoitteista vastaa yritys/yhdistys/järjestö.
 • Nuori voi työskennellä y-tunnuksellisessa yrityksessä, yhdistyksessä, järjestössä, säätiössä tai seurassa, jolla on toimintaa Imatralla tai Ruokolahdella.
 • Ei voi työskennellä valtiolla, kunnalla, seurakunnalla tai yksityisellä henkilöllä.

Sampo-ammattiseteli

Imatran kaupungin kesätyöseteleistä 20 kpl jaetaan Saimaan ammattiopisto Sampon imatralaisille opiskelijoille Sampo-ammattiseteleinä.

 • Setelin arvo työnantajalle on 700 € ja se maksetaan vähintään 2 kuukauden pituisesta työsuhteesta, kokoaikaisesta työstä.
 • Kesätyösetelin arvo maksetaan työnantajalle työsuhteen päätyttyä.
 • Kesätyöntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • Työnantajalle kuuluvista velvoitteista vastaa yritys.
 • Ajankohta kesätyöjaksolle: 1.5-30.9.2020.
 • Ammattialan vastuuopettajat valitsevat setelien saajat ja auttavat yhteistyöyritysverkoston kautta löytämään kesätyöpaikan.
  • 12 kpl kone- ja tuotantotekniikan koulutusala
  • 8 kpl muut koulutusalat
  • Sampo-ammattisetelin voi saada Saimaan ammattiopiston opiskelija, kun opinnot ovat edenneet suunnitellusti.
  • Ammattiseteli voidaan myöntää myös "tsemppisetelinä" parantamaan opiskeluaktiivisuutta.
 • Ammattisetelin voi saada oman alan työpaikkaan, jossa opiskelija ei aiemmin ole ollut palkkatyössä (aikaisempi työharjoittelu ko. yrityksessä ei estä setelin saamista).
 • Työsuhde voi sisältää myös oppisopimuksen.
 • Opiskelijan kotipaikka on Imatra.
 • Nuori voi työskennellä y-tunnuksellisessa yrityksessä, jolla on toimintaa Imatralla ja/tai Etelä-Karjalassa.