Kiertotie Sienimäen ylikulkusillan purun johdosta
Kiertotie Sienimäen ylikulkusillan purun johdosta

Sienimäen ylikulkusillan purku ja siitä aiheutuvat liikennejärjestelyt

Kävely- ja pyöräilyreiteille muutoksia Sienimäelle

Kaksoisraiteen rakentamisen tieltä puretaan radan yli kulkeva ylikulkusilta Sienimäellä. Silta on ollut kevyen liikenteen käytössä.  Kevyt liikenne ohjataan kiertotielle, joka kulkee Korvasienenkadun ja Sienestäjänkadun kautta Vuoksentielle ja siitä 6-tien reunaa pitkin eteenpäin. 

-    Ensimmäisessä vaiheessa tehtävä sillan purkaminen vaikuttaa jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Vaihtoehtoinen reitti on merkitty myös maastoon opastein, kertoo työnjohtaja Arto Björkqvist GRK Infra Oy:stä. 

Paikalle rakennetaan myöhemmin uusi silta.

-    Alueella on paljon infrahankkeita käynnissä, jotka aiheuttavat muutoksia niin ajoneuvo kuin kevyeen liikenteeseen. Työmaa-alueelle meneminen on ehdottomasti kielletty ja opastettuja kiertoreittejä tulee käyttää, kertoo kaupungininsinööri Päivi Pekkanen

Kartta liikennejärjestelyistä.   

Lisätietoja: työmaapäällikkö Toni Jauho p. 050 575 3459 toni.jauho@grk.fi
Kaupungininsinööri Päivi Pekkanen, p. 020 617 4418, paivi.pekkanen@imatra.fi