Kuva
Aika käy.

Blogi: Kello käy, takerrummeko vanhaan?

17.2.2020 18:51
Lue apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heinon ajatuksia vastuullisesta päätöksenteosta ja sen tarpeellisuudesta juuri nyt.

Imatran nykyisen valtuuston visio seuraavalle vuosikymmenelle on: Imatra – Kokoaan suurempi kaupunki.

Valtionvarainministeriö on julkaissut juuri uunituoreen monisataasivuinen Suomen kuntien tilaa koskevan raportin (VM 2020:13). Raportti on otsikoitu ”Kunnat käännekohdassa”. Nykyisen hallituksen tilaaman raportin otsikko kertoo olennaisen: olemme kaikkialla Suomen kunnissa nyt todellisessa käännekohdassa.

Käännekohta tarkoittaa perustavalaatuista muutosta. Näkymä käsillä olevan käänteen jälkeen ei raportin kuvausten perusteella ole meillä Imatrallakaan valitettavasti ruusuinen.

Raportti perustuu tämän hetken tietoihin ja ennusteisiin. Koska raporttia ovat olleet laatimassa valtakunnan parhaat asiantuntijat, lienee viisautta uskoa, että siinä maalatut skenaariot ovat toteutumassa, ellemme pian löydä keinoja tehdä jotain Imatralla aivan uudella tavalla.

Oma näkemykseni asian kiireellisyydestä on, että juuri käynnistyneen vuosikymmenen ensimmäisten vuosien aikana on löydyttävä ne uudet avaukset, joilla suunta käännetään. Suunnan kääntäminen edellyttää täysin aiemmin totutusta poikkeavia ratkaisumalleja. Turvalliset ja totutut mallit eivät valitettavasti tässä kohtaa enää tule riittämään.

On uskallettava. Tulevissa ratkaisuissamme on uskallettava katsoa paljon kauemmas tulevaan kuin vaikka muutaman vuoden päähän käsillä olevaan vuoteen 2025. 

***

Imatran kaupungin nykyvaltuusto on viime syksynä vahvistanut kaupungille omat eettiset ohjeet. Vastuullisuus ja vastuullisuuden toteuttaminen on meillä Imatrallakin katsottu tärkeäksi arvoksi. Lienee jokaiselle jo tänä päivänä täysin selvää, että vastuullisuus on perusedellytyksenä nykypäivänä kaikessa menestyksekkäässä toiminnassa.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa kunnallisessa päätöksenteossa?

Suurinta vastuullisuutta kuntapäättäjä voi mielestäni vallitsevassa tilanteessa toteuttaa uskaltamalla, näyttämällä mallia ja olemalla rohkea. Päätöksenteossa vastuuta kannetaan ottamalla vastuu kaupungin pitkäjänteisestä kehittämisestä, ei pikavoittojen tavoittelusta, eikä helppojen ratkaisujen varaan perustuvasta selkääntaputtelijoiden kalastelusta.

Vastuullisessa päätöksenteossa on pystyttävä kestämään muutosvastarinnan toisinaan rajuakin kuohuntaa.

Rohkeat päätökset eivät useinkaan vaali nykytilan säilyttämistä. Eivät etenkään tilanteessa, jossa nykytilan säilyttämisen skenaariot piirtyvät siten kuin saamme juuri julkaistusta valtionvarainministeriön raportista lukea.

***

Raportin keskeisimmät huomiot -tiivistelmään on erikseen korostettu yhtä muutoksissa menestyvän kunnan ominaisuuksista. Se on päätöksentekokyky. Päätöksentekokyky kunnissa tarkoittaa erityisesti sitä, että voimme eri rooleista ja eri taustaideologioista huolimatta toimia hyvässä luottamuksen ja yhteistyön ilmapiirissä ja saavuttaa siten ripeitä ja oikea-aikaisia päätöksiä Imatran hyväksi. Aivan kuten edesmennyt valtuustomme puheenjohtaja Tiina aina osuvasti kuvasi: valtuustossamme päätöksiä tehdään ”Imatra puolueena” koko kaupungin hyväksi.

Millä siis takaamme, että nykyisen valtuustomme asettama visio Imatrasta 2030 -luvulle saavuttaessa toteutuu? Ei ainakaan vanhaan takertumalla. Ei ainakaan unohtamalla, että tämän päivän päätöksillä rakennamme Imatraa, jossa nyt vaippapöksyiset kuntalaisemme ja jopa heidän lapsensa voisivat elää onnellista ja hyvää elämää. Jos tulevaisuus nyt muutoin onkin epävarmaa, niin uskallan väittää, että varmaa on kuitenkin se, että vanhaan ripustautumalla emme tule onnistumaan.

Siksi haastankin meidät kaikki ottamaan osaa yhteiseen imatralaista tulevaisuutta rakentavaan keskusteluun avoimin mielin ja uudisajattelun hengessä. Vain uusin ajattelemalla toteutamme vision.

Yhteistyöllä ja vastuullisuudella rakennamme yhteistä Imatraa. Kokoaan suurempaa kaupunkia – vielä tulevillekin sukupolville.

 
Kaisa Heino
Imatran apulaiskaupunginjohtaja