Juoksusuoran käyttökiellon kestoa ei vielä tiedetä.
Juoksusuoran käyttökielto alkaa 31.1.

Juoksusuora käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi

Käyttökielto kestää niin kauan, että vaadittavat korjaukset on tehty. Arvioitu kesto useita viikkoja.

Urheilutalon juoksusuoran ja yhden toimistohuoneen käyttö kielletään. Kielto astuu voimaan huomisesta perjantaista eli 31.1. alkaen. Kielto on voimassa siihen asti, kun tilat saadaan korjattua turvallisiksi. Käyttökiellon arvioitu kesto on useita viikkoja.

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka teki asiasta viranhaltijapäätöksen tänään saatuaan aamupäivällä kokoontuneelta sisäilmatyöryhmältä suosituksen käyttökiellosta.

Syynä käyttökieltoon on kiinteistön Vuoksen puoleisen seinustan mikrobihavainnot. Sisäilmatutkimuksia tekevä  Raklamit Oy otti seinästä näytteitä ja niissä havaittiin mikrobeja.

─ Raportin mukaan näytteistä löytyi myös sädesientä, joka on sisäilman kannalta yksi haitallisimpia, sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Sami Turunen toteaa.

Tutkimukset käynnistettiin asiakkailta saadun palautteen ja aiempien kuntokartoitusten vuoksi. Ongelma on ulkoseinän eristekerroksissa. Koska seinärakenteet eivät ole tiiviitä, mikrobeilla on pääsy sisätiloihin.

Tutkimuksia jatketaan

Sisäilmatyöryhmä ei ole vielä saanut RakLamit-yritykseltä korjausehdotusraporttia. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu välittömästi, kun raportti on valmis. Ryhmä linjaa ovatko ehdotetut toimenpiteet riittäviä, jotta tilat saadaan otettua uudelleen käyttöön. Korjauksilla tähdätään siihen, että tiloja voidaan käyttää kiinteistön elinkaaren loppuajan. Kaupunginhallitus on linjannut, että kiinteistöä ei laajemmin peruskorjata vaan kaupunkiin rakennetaan uusi urheilutalo ja uimahalli.

Sisäilmatyöryhmä päätti torstaina, että urheilutalon tiloissa jatketaan ilmanlaatuun liittyviä tutkimuksia. Ne kohdennetaan tiloihin, jotka ovat kokonaan tai osittain maan alla.

Kaupunki ryhtyy etsimään korvaavia tiloja juoksusuoran käyttäjille. Suljettu toimistohuone on poistettu jo käytöstä.

Sisäilmatyöryhmään kuuluu edustajia työsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta, työterveydestä, teknisestä isännöinnistä, hyvinvointipalveluista, rakennusvalvonnasta (LVI), Saimaan tukipalveluista ja kaupungin tilahallinnasta.

 

Lisätietoja:

Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja, tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunen@imatra.fi

Urheilutalon toiminta: Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala,  p. 020 617 2227, arja.kujala@imatra.fi