Emmi Liiri istumassa pulpetilla kirja edessään.
Emmi Liiri käy 1e-luokaa Kosken koululla

Koulunkäynti maistuu kieliluokkaa käyvälle Emmille

Kaksikieliset englannin- ja suomenkielellä opiskelevat luokat toimivat Kosken koululla. Eskarilaisten haku kaksikielisille luokille päättyy 5.2.

Ensimmäistä luokkaa käyvä Emmi Liiri hakeutui kieliluokalle esikoulussa saamansa englannin opetuksen innoittamana. Emmin isän Mika Liirin mukaan Emmin innostusta ei voinut olla huomaamatta.

– Aina puhuttiin englannista niinä päivinä kun oli ollut englannin tunti. Kun sitten kysyttiin, haluaako hän kieliluokalle, innostus oli suuri. Se oli hänen päätös. Käytiin kaikki asiat läpi. Sekin että meiltä on Kosken koululle matkaa yli kaksi kilometriä ja tulevaan Mansikkalan koulukeskukseen 750 metriä.

Imatran paikallisliikenteen vuorot on tähdätty koulujen alkuun ja päättymiseen. Liiritkin ovat laskeneet linja-auton varaan.

– Koulumatkan kanssa ei ole ollut ongelmia, Emmi on alkanut opetella myös bussilla kulkemista ja jos se alkaa sujumaan niin talvet voi kulkea bussilla, äiti Marjo Liiri kertoo.

Emmin koulunkäynti on sujunut hyvin, kun koulua on takana ensimmäinen syksy.

– Koulussa on kivaa. Melkein kaikissa aineissa on englantia. Joskus on vähän vaikeaa, mutta muuten on aika helppoa. Englantia on sopivasti. Lempijuttu koulussa on englanti ja välitunnit, Emmi Liiri selvittää.

Viidennen e-luokan opettaja Miia Nokelainen kertoo, että kaksikielisessä opetuksessa englantia opiskellaan tavallista enemmän. 

– Englantia on jo ensimmäisen luokan syksystä lähtien kaksi tuntia viikossa ja kokonaisuudessaan enemmän kuin muilla luokilla. Lisäksi kieltä opiskellaan muissa oppiaineissa sisällön opiskelun yhteydessä. Kuudennella luokalla opetus annetaan jo pääosin englanniksi.

Kieliluokkalaisilla on usein koulunkäynnin motivaatio kohdillaan ja se näkyy myös tuloksissa

– Onhan se ihana nähdä miten omat oppilaat pärjäävät maailmalla. Monella on opinnot ja ura edenneet todella hyvin kouluajan jälkeenkin, iloitsee Nokelainen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kaksikielisestä opetuksesta                        

Mitä on kaksikielinen opetus?

•    Oppiaineiden opiskelua kahdella kielellä, Imatran kaksikielisessä opetuksessa suomeksi ja englanniksi.

Kuka voi hakea kaksikieliseen opetukseen?

•    Kuka tahansa Imatralla 1. luokan aloittava oppilas 

Milloin kaksikieliseen opetukseen haetaan?

•     Sinä keväänä, kun ilmoittaudutaan 1. luokalle. Haku on tammi-helmikuussa. 

Voiko kaksikieliseen opetukseen hakeutua myöhemmin?

•    Kyllä. Jos luokilla on tilaa, kaksikieliseen opetukseen voi hakea myöhemmin. Helmikuussa 2020 pidetään täydennyshaku kaksikielisen opetuksen nykyisille 1-6 -luokille. Muina aikoina asiaa voi tiedustella Kosken koulukeskuksen rehtoreilta. 

Miten kaksikielisen opetuksen oppilaat valitaan?

•    Kaikille kaksikieliseen opetukseen hakeneille lapsille järjestetään pääsykoe, jonka mukaan oppilaat valitaan. 1. luokalle haettaessa testataan oppilaiden kielellisiä valmiuksia, mutta pääsykokeessa ei vaadita englannin kielen osaamista tai luku- tai kirjoitustaitoa. Muille luokille haettaessa testataan oppilaiden englannin ja suomen taitoa sillä tasolla, kuin ko. luokalla opiskelu vaatii, sekä muuta valmiutta opiskella kaksikielisessä opetuksessa.

Miten kaksikielinen opetus eroaa varhennetusta englannin opiskelusta?

•    Kaksikielisessä opetuksessa englannin opiskelu aloitetaan heti 1. luokan syksyllä ja sitä on kaksi vuosiviikkotuntia, kun muilla luokilla englanti alkaa 1. luokan keväällä ja sitä on 0,5 vuosiviikkotuntia. Kaksikielisessä opetuksessa englantia opiskellaan yleisopetusta suuremmilla tuntimäärillä koko peruskoulun ajan ja myös muita oppiaineita opiskellaan englanniksi. 

Vaikuttaako kaksikielisellä luokalla opiskelu äidinkielen oppimiseen?

•    Kaksikielisillä luokilla on sama opetussuunnitelma kuin yleisopetuksessa myös äidinkielessä ja äidinkielen opetus toteutetaan kokonaan suomen kielellä. Äidinkielen opiskelu ja englannin opiskelu muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Onko muiden aineiden opiskelu vaikeampaa kaksikielisessä opetuksessa?

•    Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan samoja sisältöjä kuin muussakin opetuksessa ja noudatetaan valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa, mutta sisältöjä opiskellaan englanniksi ja suomeksi. Kieli ei saa olla oppimisen esteenä ja opetuksessa varmistetaan tärkeimpien käsitteiden ja sisältöjen hallinta molemmilla opetuskielillä, ja opetustilanteissa käytetään tarkoitukseen ja tilanteeseen sopivaa kieltä. Työmäärä ja näin ollen myös läksyjen määrä on jonkin verran suurempi kuin muilla luokilla, joten kodin tukea tarvitaan. Kaksikielisen opetuksen oppilailla on oikeus samoihin tukitoimiin kuin kaikilla muillakin oppilailla. 

Mitä on CLIL?

•    CLIL eli Content and Language Integrated Learning tarkoittaa oppiaineiden sisältöjen opiskelua vieraalla kielellä. 

Mitä eroa on laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella ja kielirikasteisella opetuksella?

•    Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa vähintään 25 % kaikesta opetuksesta on englanniksi, kielirikasteissa enintään 25 %. Imatralla luokkien 1-6 opetus on laajamittaista kaksikielistä opetusta ja luokilla 7-9 kielirikasteista opetusta. 

Onko englannin opiskelu erilaista kaksikielisessä opetuksessa ja tavallisessa opetuksessa?

•    Kaksikielisessä opetuksessa englantia on huomattavasti enemmän kuin yleisopetuksen luokilla (kaksikielisessä opetuksessa yhteensä 27 vuosiviikkotuntia luokkien 1-9 aikana, yleisopetuksen luokilla 18 vuosiviikkotuntia). Opetuksessa opiskellaan A-englannin opetussuunnitelman sisällöt ja oppimäärä, ja lisäksi opiskellaan ns. painotettua englantia. Opinnoissa päästään muita pidemmälle, mutta päättöarviointi tapahtuu samojen valtakunnallisten kriteerien pohjalta kuin kaikkien oppilaiden. Kaksikielisen opetuksen oppilaat saavat vahvan englanninkielen taidon ja erityisesti kyvyn englannin puhumiseen ja käyttämiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kaksikielisillä luokilla englannin kieltä käytetään koulun arjessa päivittäin ja siitä tulee luonnollinen osa koulunkäyntiä. Kaksikielisillä luokilla opiskelu luo oppilaille myös hyvät työskentelytottumukset ja antaa monenlaisia, mm. kulttuurien tuntemuksen valmiuksia tulevaisuuteen. Innokkaiden ja lahjakkaiden oppilaiden osalta englanniksi opiskelu tarjoaa mahdollisuuksia eriyttää opetusta vaativampaan suuntaan ja antaa lisähaastetta lapsen sitä kaivatessa. Peruskoulun läpi jatkunut tiivis kielenopiskelu antaa myös hyvän pohjan englannin opiskelulle 2. asteella tai esim. kansainvälisessä IB-lukiossa. 

Vaikuttaako kaksikielisellä luokalla opiskelu valinnaisaineisiin?

•    Kaksikielisellä luokalla opiskelevilla oppilailla osa valinnaisten tunneista käytetään englannin opiskeluun, mutta oppilailla on kuitenkin valinnaisaineita. Yläkoulussa oppilaat voivat esimerkiksi valita kaksi pitkää valinnaista ja sekä joitakin lyhytkursseja.

Haku kaksikieliselle luokalle

Kaksikieliselle luokalle on voinut hakea jo 1. luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Hakea voi vielä 5.2.2020 asti lähettämällä sähköpostia Leena Vaittiselle leena.vaittinen@imatra.fi. Mainitse viestissä oppilaan nimi. 

Avoimet ovet

Kaksikieliseen opetukseen voi tutustua Open house -päivänä torstaina 30.1.2020 klo 9-12. Kokoontuminen klo 9 Kosken koulun metsämoduulille (harmaa moduulirakennus). Torstaina 30.1.2020 järjestetään myös INFO -tilaisuus 18.00 alkaen Kosken koulukeskuksessa Lyseon salissa (Kanavakatu 8) kaksikieliseen opetukseen haluavien lasten huoltajille. 

Valintakokeet

11.-13.2.2020 Kosken koululla. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan henkilökohtaisesti kieliluokalle hakeneille. Kokeeseen osallistuvat kaikki hakijat. Lapsen suomen kielen taidot ja reagointi vieraaseen kieleen selvitetään yksilöllisesti ja ryhmätilanteissa. Valintakoe ei vaadi luku- tai kirjoitustaitoa tai englannin kielen osaamista.