Kuva
Kasvihuonepäästöt 2006-2018

Imatran kasvihuonepäästöt ovat pienentyneet 38 prosenttia vuodesta 2006

16.1.2020 15:23
Imatran tavoitteena on pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

Imatra on saanut kasvihuonepäästöjään pienennettyä 38 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2017. Pienenemiseen vaikutti omalta osaltaan vuonna 2016 Imatran Lämpö Oy:n käyttöönottama uusi biopolttoainetta käyttävä kaukolämpölaitos.  

Imatran tavoitteena on pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.  Imatran vasta hyväksytty ilmasto-ohjelma esittelee toimia ja toimenpiteitä Imatran kaupungille ja kaupunkiyhtiöille sekä alueen yrityksille ja yhteisöille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen varautumiseksi.

Ohjelman kuusi päätavoitetta ovat:  
1.    Lisätään uusiutuvan energian käyttöä ja parannetaan energiatehokkuutta.  
2.    Imatran liikenteestä 80 prosenttia toimii uusiutuvalla energialla ja joukkoliikenne on hiilineutraalia 2030.  
3.    Imatralla tehdään tietoisia ja kustannustehokkaita valintoja ja päätöksiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.  
4.    Kulutus ja materiaalivalinnat ovat ilmastoviisaita.  
5.    Edistetään biopolttoaineiden tuotantoa ja kasvatetaan hiilinieluja.  
6.    Varaudutaan Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  

Imatra on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon kesällä 2019 ja samalla mahdollisti myös koko Etelä-Karjalan maakunnalle Hinku-maakunta –statuksen. 
    
Tutustu ilmasto-ohjelmaan