Ylivuotopaikka on itärannalla, jätevedenpuhdistamoa vastapäätä.

Sähkökatkosta seurasi ylivuoto Vuokseen

Ei merkittävää haittaa.

Honkapirtin pumppaamon sähkökatko aiheutti varhain sunnuntaiaamuna jäteveden ylivuodon Vuokseen. Ylivuodon suuruus oli noin 64 kuutiota. Vuodosta koitunut haitta on Imatran seudun ympäristötoimen arvion mukaan vähäinen.

Ylivuotaneen jäteveden purkupaikka on Vuoksen itärannalla Kuparin asuinalueen vieressä.

Purkupaikan alapuolella on Ovakon tehdasalue sekä peltoja ja metsää.

─ Koska jätevesimäärä ei ollut ylivuodoksi kovin suuri ja koska Vuoksessa on suuri virtaama, katsomme, että ympäristöhaitta on tässä tapauksessa ollut vähäinen.  Ylivuoto on sekoittunut Vuoksen suureen vesimäärään, ympäristöinsinööri Helena Kaittola sanoo.

 

Lisätietoja:

Ympäristöinsinööri Helena Kaittola, Imatran seudun ympäristötoimi, p.  020 617 4630, helena.kaittola@imatra.fi