Heini Inkinen ja Eevi Kukkurainen

Mitkä ihmeen psyykkarit?

Ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Imatran koulukeskuksissa

Vuoksenniskan ja Kosken koulukeskuksissa on tänä syksynä alkanut yhteisöllisyyden ja tasa-arvon edistämishanke. Mansikkalan koulukeskuksessa hanke käynnistyy tammikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, varhaisen tuen tarjoaminen sekä ongelmista puhuminen ja ymmärryksen lisääminen. Hankkeen myötä jokaiseen koulukeskukseen on saatu psykiatrinen sairaanhoitaja, joka tekee työtään lasten keskuudessa.

Työ on ennaltaehkäisevää ja sitä tehdään pääsääntöisesti luokissa. Yksilökäyntejä tehdään tarpeen mukaan. Esikoululaisten osalta työtä tehdään yhdessä erityisopettajien kanssa.  Työssä tärkeää on läpinäkyvyys ja avoimuus koteihin päin. Pääosassa on aina lapsi ja hänen hyvinvointinsa.  

Lasten ääni kouluilla

- Olemme rinnalla kulkijoita arjessa, lasten ääni ja linkki kodin ja koulun välillä, se turvallinen aikuinen lapselle. Pyrimme olemaan myös opettajien tukena luokassa, kertoo Vuoksenniskan psyykkari Eevi Kukkurainen työstään.

- Pohdimme yhdessä opettajien, erityisopettajan ja tarvittaessa muiden oppilashuoltotiimin kuuluvien ja vanhempien kanssa yhteisesti keinoja lapsen koulunkäynnin helpottamiseksi, jatkaa Kosken koulukeskuksella toimiva Heidi Inkinen.

- Aluksi meiltä toivottiin paljon erilaisten ”tulipalojen” sammuttamista, mutta hyvin nopeasti toiminta on edennyt yhdessä tekemiseksi lapsen hyväksi, Kukkurainen jatkaa.

Tarvittaessa psyykkarit voivat olla yhteydessä vanhempien suostumuksella Eksoten hoitaviin tahoihin.

Kouluilla vedetään luokkatyöskentelyn lisäksi erilaisia ryhmiä kuraattoreiden ja erityisopettajien kanssa. Vuoksenniskalla on syksyn aikana ollut muun muassa Maltti-ryhmä vauhdikkaille nuorille miehenaluille ja Kosken koululla Synkeän louhoksen tarina – tunnetaitojen ryhmiä 2 – 3 -luokkien oppilaille. Ryhmiin lapset osallistuvat vanhempien suostumuksella.

Painopiste toiminnassa on esikoululaisissa ja 1 – 2  luokkalaisissa, mutta mikään ei estä myös vanhempia koululaisia ottamasta yhteyttä psyykkareihin.  

Lapset ovat ottaneet psyykkarit omikseen.

- Tullessani eskareiden joulujuhlaan, piti kyllä melkein kaikille lapsille antaa yläläpsyjä, kertoo Kukkurainen.

- Tämän työn suola ja sokeri ovat kyllä lapset. Meitä huudellaan käytävillä, minua täällä ja Eeviä Niskalla, jatkaa Inkinen.

- Olen ollut Vuoksenniskalla lokakuun alusta alkaen ja omasta mielestäni olen jo yksi yhteisön jäsen, jolta tullaan kysymään neuvoja, jatkaa Kukkurainen.

- Tämä on erittäin mielenkiintoista ja antoisaa työtä, toteavat molemmat.

Idea äiti on opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio, joka lappeenrantalaisen kollegansa kanssa mietti, mitä tehdä hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa. Asiaa kartoitettiin ja huomattiin, että kouluihin tarvitaan moniammatillista osaamista.

Kevään aikana selviää jatko

Psyykkaritoimintaa on nyt Etelä-Karjalassa Imatralla ja Lappeenrannassa. Toiminta tukee kokonaisvaltaisesti koulukeskuksissa tehtyä työtä.

Jo tähän mennessä tullut palaute on ollut positiivista ja hanke on huomioitu myös maakunnallisesti.  Kevään aikana hankkeesta tehdään vaikutusten arviointi jatkoa ajatellen. Toiveissa on, että toimintaa voidaan jatkaa ja levittää muualle maakuntaan.

Hankkeen työntekijät ovat hyvin verkostoituneita sekä paikallisesti että lappeenrantalaisten psyykkareiden kanssa. Kokemuksia vaihdetaan puolin ja toisin.

- Eksotelle täytyy antaa kyllä kiitokset tästä toiminnasta. Psyykkarit ovat Eksoten palkkalistoilla mutta me olemme saaneet itsenäisesti määritellä heidän työnkuvansa, kiittää opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio.

Mansikkalan koulukeskuksen oma psyykkari on aloittanut työnsä vuoden vaihteessa ja odottaa innolla yhteydenottoja.

Lisätietoja: opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio, p. minna.rovio@imatra.fi.

Hanke: Tasa-arvon edistäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen, hanke loppuu 31.7.2020

Psyykkarit Imatralla:

Eevi Kukkurainen: Vuoksenniskan koulukeskus, Honkaharjun vuoropäiväkodin eskari
Heidi Inkinen: Kosken koulukeskus, Meltolan ja Imatrankosken koulut
Joonas Mikkola: Mansikkalan koulukeskus, Tainionkosken koulu

Psykiatrisia sairaanhoitajia, Eksoten palkkalistoilla

Lappeenrannassa kouluilla 5 psyykkaria, muualla Suomessa toimintaa lähinnä suurimmissa kaupungeissa.