Yt-neuvottelu kesti 8 viikkoa.

Imatran kaupungin YT-neuvottelut päättyivät

Irtisanottavia palvelussuhteita yhteensä 29.

Imatran kaupunkia koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelupöytäkirja allekirjoitettiin tiistaina 7.1. iltapäivällä. Työntekijäpuolen edustajat jättivät pöytäkirjaan oman eriävän mielipiteensä.

Neuvottelujen sopeutustarpeen euromääräksi oli asetettu 1,6 miljoonaa euroa, minkä arvioitiin enimmillään merkitsevän 40 palvelussuhteen irtisanomista. Kahdeksan viikkoa kestäneissä yhteistoimintaneuvotteluissa vaadittava euromääräinen sopeutustarve saatiin kurottua kasaan odotettua pienemmällä irtisanomismäärällä. Palvelussuhde päättyy 29 henkilöltä.

Kaupunkikehityksestä ja teknisistä palveluista päättyy 17 palvelussuhdetta, hyvinvointi- ja koulutuspalveluista 5 ja konsernipalveluista 7.

Johtotason yt-neuvottelut päättyivät niin ikään tänään tiistaina. Ne toteutettiin omana neuvotteluprosessina. Konsernipalveluista irtisanottavista seitsemästä on kolme johtotason tehtävää.

Irtisanomisten lisäksi vastuualueilla toteutetaan osa-aikaistamisia. Tarvittaessa toteutetaan yksittäisiä lomautuksia, mikäli muut sopeutukset eivät tuota euromääräisiä tavoitteita.

Muutoksen seurauksena useiden työntekijöiden tehtävänkuvia tullaan tarkastelemaan uudelleen läpi organisaation.

Varsinaisista irtisanomisista esimiehet ilmoittavat asianosaisille tammikuun puoliväliin mennessä.

Irtisanottavilla henkilöissä on työterveyshuollon palvelut käytössään vähintään niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa. Heille järjestetään myös työllistymistä tukeva neuvontatapahtuma TE-keskuksen asiantuntijoiden toimesta.

Nämä ovat aina äärimmäisen ikäviä asioita. Pyrimme kaikin keinoin tukemaan heitä, joilta työ kaupungilla nyt päättyy, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino sanoo.

 

Lisätietoja:

Henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen, p. 020 617 2224, jouni.urpalainen@imatra.fi

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka p. 020 617 2226, kai.roslakka@imatra.fi 

Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino, p.020 6172206, kaisa.heino@imatra.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, p. 040 548 3790, anna.helminen@imatra.fi (johtamisrakenne)