Ukonniemen kentän avajaiset

Imatran kaupunki sai avustuksen lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen

Imatran kaupunki on saanut ensi vuodelle Etelä-Suomen aluehallintovirastolta erityisavustusta 11 000 euroa. Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 – vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. 

Aikaisemmin avustus on myönnetty suoraan seuroille mutta tänä vuonna avustuksen saajana on kunta, jolta liikuntaseurat voivat hakea avustusta. Avustus jaetaan seuroille kohdeavustuksena ja sen käyttö ei edellytä seuroilta omarahoitusosuutta. Avustus on tarkoitettu nimenomaan vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen.

-    Avustuksella pyritään takaamaan, että vähävaraiset nuoret eivät jää liikuntaharrastusten ulkopuolella vaan liikuntaharrastuksesta tulee pitkäkestoista ja jatkuvaa. Useat seurat tarjoavat harrastuksen alussa parin kuukauden ilmaisen kokeilujakson ja avustukselle mahdollistetaan mieluisan liikuntaharrastuksen jatkuminen, kertoo hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala

Avustuksen suuruus on korkeintaan 50 euroa kuukaudessa lasta tai nuorta kohden. 

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Seuroille lähtee lähiaikoina avustuksesta ohjekirje, jossa annetaan tarkemmat ohjeet avustuksen hakemiseen. 

Lisätietoja: hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala, arja.kujala@imatra.fi, p. 020 617 2227. 
 

Liikunta-avustus vähävaraisille lapsille ja nuorille

  • Käyttö vuoden 2020 aikana
  •  Max 50€/lapsi/kk
  • Kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille. Kunnalta tai yhdistykseltä ei edellytetä hankkeen toteuttamiseen omarahoitusta.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Vapaamuotoinen hakemus kaupungille, kuinka seura toteuttaa avustuksen käytön, niin että että se kohdistuu vähävaraisiin perheisiin.

Kirjallinen sopimus kaupungin kanssa avustuksesta.

Kaupunki jakaa kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille