Kuvaaja 
Sari Hämäläinen
1096 kuulutuskartta

Imatrankosken koulun asemakaavaehdotus nähtäville 

Imatrankosken koulun oppilaat siirtyvät uuteen Kosken koulukeskukseen syksyllä 2021. Alueelle on laadittu uusi asemakaavaehdotus, joka on nähtävillä 18.10 – 18.11. välisen ajan. Muistutukset kaavaan tulee jättää 18.11. mennessä. 

Asemakaavaehdotusta on esitelty kaupunkilaisille 9.5.2019 ja kaavan suunnitteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä 6.5.-7.6. välisen ajan. 

Asemakaavamuutoksella halutaan varmistaa, ettei asemakaava ole käyttötarkoitus- tai muilta kaavamerkinnöiltään tai –määräyksiltään kiinteistökehittämisen esteenä. Tärkeää on myös sopeuttaa kaavalliset muutokset kaupunkikuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään kortteleiden viihtyisyyteen. Tavoitteena on myös turvata sujuvat kevyen liikenteen yhteydet sekä alueelliset viher- ja virkistysyhteydet.

Tutustu kaavaehdotukseen

Lisätietoja suunnitelmista: 
kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen p. 020 617 4457, sähköposti ulla.karjalainen@imatra.fi
kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula p. 020 617 4460, sähköposti kaija.maunula@imatra.fi