Kaupunki tähtää terveen talouden saavuttamiseen.

Imatra aloittaa sopeutustoimet

Talouden tasapainotustarve on 5,2 miljoonaa euroa. Toimintojen sopeutuksilla, mukaan lukien henkilöstörakenteen muutoksilla, tulee saavuttaa vähintään 1,6 miljoonan euron säästöt.

Imatran kaupunginhallitus on päättänyt tänään tiistaina 10.9. käynnistää välittömästi kaupungin talouden tasapainotuksen edellyttämät sopeutustoimenpiteet ja kokonaisvaltaisen palvelurakenteen uudistuksen, joka pitää sisällä myös henkilöstörakennetta koskevat tarvittavat toimenpiteet.

─Tässä taloustilanteessa meidän on otettava kaikki keinot käyttöön, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen sanoo.

Edellä kuvattujen sopeutusten toteuttamisen edellyttämät koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään välittömästi.
Talouden tasapainotustarve on 5,2 miljoonaa euroa. Toimintojen sopeutuksilla, mukaan lukien henkilöstörakenteen muutoksilla, tulee saavuttaa talousarviovuodelle 2020 vähintään 1,6 miljoonan euron säästöt.
─ Henkilöstöä koskevat sopeutustoimet voivat sisältää osa-aikaistuksia, lomautuksia, irtisanomisia ja muita palvelussuhteen muutoksia siten, että sopeutustoimet voivat johtaa enintään 40 henkilön vakituisen palvelussuhteen päättymiseen, kaupunginjohtaja Kai Roslakka sanoo.

Palvelurakenteiden uudistamisessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen aiemmin käynnistämät kehittämisprojektit sekä muut toimintojen ja palvelujen uudelleenorganisoinnin mahdollisuudet.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että samalla käynnistetään konsernitasoinen kokonaistarkastelu ja ohjeistaa konserniyhtiöitään omalta osaltaan toteuttamaan konsernitasoiseen tarkasteluun perustuvat sopeutustoimet. Tämä pitää sisällään kaupunkikonsernin eri kiinteistöjen kehittämisohjelman päivityksen, joka tulee saattaa kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi 7.10.2019 mennessä.

─ Nämä ratkaisut eivät tule olemaan helppoja, mutta kaupunginhallitus on varma, että toimenpiteet ovat nyt välttämättömiä, Helminen toteaa.
─ Tavoitteena tulee olla niukemmista resursseista huolimatta toteuttaa nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista tukevia toimenpiteitä, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino korostaa.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen,  p.0206172280,   anna.helminen@imatra.fi

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka, p. 020 617 2226, kai.roslakka@imatra.fi

Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino, p. 020 617 2206, kaisa.heino@imatra.fi

Johto kommentoi aihetta videolla

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, kaupunginjohtaja Kai Roslakka ja apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino kertovat aiheesta videolla.

Katso video tästä.