Kuva suojatiestä
Kosken koulun suojatie

Kouluteiden turvallisuutta parannettu kesän aikana

Kesän aikana on Kosken ja Vuoksenniskan koulujen ympäristöissä tehty liikenneturvallisuutta parantavia toimia.

Vuoksenniskan koulukeskukseen liittyviä kevyen liikenteen ja suojateiden turvallisuuteen liittyviä parannuksia on tehty muun muassa Vuoksenniskantiellä, vanhan Kaukopään koulun lähettyvillä, Leppärinteellä ja Metsärinteellä. Suojateiden maalauksia on parannettu ja suojateille on lisätty suojateiden merkkien heijastinvarsia. 
Vuoksenniskalle on tulossa myös kokonaan uusi pyörätie Bio Vuoksen mäeltä Havurinteen kautta koululle saakka. 

Kosken koulukeskuksen ympäristössä on parannettu suojateiden näkyvyyttä parantamalla suojateiden maalauksia ja lisäämällä heijastinpylväitä suojatiemerkkeihin koululta Pistetalojen liikenneympyrään saakka. Liikennenopeuksia lasketaan Vuoksentiellä 30 kilometriin tunnissa välillä Virta-kuja–nykyinen saattopysäköintialue. Kanavakadulta kielletään läpiajo.

Imatran kaupunki on laatinut liikenneturvallisuussuunnitelmat, joiden tarkoituksena on parantaa kouluteiden turvallisuutta. Suunnitelmien mukaisesti koulujen liikenneturvallisuuteen liittyviä töitä jatketaan. 

-    Olemme laatineet Vuoksenniskan ja Kosken koulukeskuksen turvallisista reiteistä kartat lasten huoltajille, jotka ovat myös tämän tiedotteen liitteinä. Tiedotteet jaetaan vanhemmille myös Wilman kautta, kertoo projektipäällikkö Mari Routti.
 
Lisätietoja (5.8. alkaen): Tilaajainsinööri Ville Pesu, p. 020 617 4421, ville.pesu@imatra.fi