Nyt on aika vaikuttaa varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen.

Imatran päiväkotiverkoston vaihtoehdot punnittavaksi

Henkilöstölle vaihtoehdot esiteltiin toukokuun lopussa, vanhemmille avoin keskustelutilaisuus 5.6.

Nyt on aika selvittää millainen päiväkotiverkosto Imatralle luodaan tulevaisuudessa. Linjaukset tulevat olemaan jatkumoa kouluverkkouudistukselle.

Hyvinvointilautakunnalle esitellään eri vaihtoehtoja 18.6. Lausuntonsa lautakunta antaa vaihtoehdoista kaupunginhallitukselle elokuussa.

Vaihtoehtoja tulevaksi varhaiskasvatuksen palveluverkoksi on kuusi, joista päättäjät valitsevat yhden. Vaihtoehdot on esitelty tämän jutun ohessa taulukkona.

─ Tehdessämme vaihtoehtoselvityksiä otimme huomioon sen mahdollisuuden, että osan varhaiskasvatuksesta tuottaisi yksityinen taho, jolta vanhemmat voisivat palvelusetelillä ostaa lapselleen varhaiskasvatusta. Selvityksiä ovat ohjanneet myös ennusteet lasten määrän laskusta ja kiinteistöjen käyttöiät sekä investointitarpeet, varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen kertoo.

Vanhempien ja henkilökunnan mielipiteitä kysytään

Jo aiemmin on linjattu, että vuorohoito keskittyy jatkossa Mansikkalaan Vuoksenniskalta ja Mikonpuistosta. Se tulee sijoittumaan uuden koulukeskuksen tiloihin. Kaikissa vaihtoehdoissa on sisällytettynä myös se, että Steiner-päiväkoti jatkaa toimintaansa kaupungissa.

Vaihtoehtojen kustannusvaikutusten selvittäminen on vielä kesken. Laskelmat valmistuvat lautakunnan kesäkuun käsittelyyn mennessä.

Vaihtoehdoista tullaan tekemään ennen lautakunnan elokuun kokousta toiminnallisten ja laadullisten vaikutusten lisäksi myös ennakko- ja lapsivaikutusten arviointi. Lausuntoja pyydetään usealta eri taholta.

─ Esimerkiksi vanhemmilta kysytään mielipidettä. Kaupunki järjestää 5.6. klo 18 avoimen asukasillan kaupungintalon valtuustosalissa kaikille, jotka haluavat vaikuttaa varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistukseen. Illassa esitetty materiaali julkaistaan verkkosivuilla keskusteluillan jälkeen,  projektipäällikkö Mari Routti kertoo.

Asukasillassa annettuja kaupunkilaisten kommentteja kirjataan ylös. Mielipiteensä palveluverkkovaihtoehdoista voi kertoa myös vastaamalla kyselyyn, joka aukeaa kaupungin verkkosivuilla 6.6. Kysely on avoinna viikon.

Henkilöstölle vaihtoehdoista kerrottiin toukokuun lopussa. Henkilöstöltä on pyydetty lausuntoja. Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen yhteistyötoimikunta on kuullut vaihtoehdot jo torstaina 23.5.

─ Nyt me aidosti toivomme näkemyksiä eri vaihtoehdoista, Leinonen kannustaa vaikuttamaan.

 

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuspalvelujen päällikkö Minna Leinonen, minna.leinonen@imatra.fi,  p. 020 617 3515

Projektipäällikkö Mari Routti, palveluverkkoprojektin toimeenpano, 040 8372646, mari.routti@imatra.fi

 

 

Vaihtoehdot

 

A-vaihtoehto

 • Tainionkosken ja Mikonpuiston päiväkotia laajennetaan
 • Poistuvia 2020-2028: Meltola,  Mansikkala, Imatrankoski, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio
 • Ei henkilöstövaikutuksia.

B-vaihtoehto

 • Raution päiväkoti yksityistetään, siirto Vuoksenniskan alueelle 
 • Tainionkosken päiväkotia laajennetaan
 • Poistuvia 2020-2028: Rautio, Mansikkala,  Imatrankoski, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti
 • Noin 9 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

C-vaihtoehto

 • Imatrankosken alueelle (Imatrankoski, Meltola) yksityinen päiväkoti
 • Laajennus: Tainionkoski
 • Poistuvia 2020-2028: Mansikkala, Imatrankoski, Meltola, Mikonpuisto, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio
 • Noin 18 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

D-vaihtoehto:

 • Kaksi yksityistä päiväkotia: Rautio ja Imatrankosken alueella (Meltola, Mansikkala ja yksi Imatrankosken ryhmä). Raution yksityinen siirtyisi Vuoksenniskalle, Imatrankosken yksityinen Imatrankosken ja Mansikkalan väliselle alueelle.
 • Poistuvia 2020-2028: Rautio, Imatrankoski, Meltola, Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Mikonpuiston päiväkoti,
 • Ei kunnallista lisärakentamista.
 • Noin 25 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

E-vaihtoehto:

 • Isompi yksityinen päiväkoti Imatrankosken ja Mansikkalan väliselle alueelle (Meltola, Mansikkala ja yksi Imatrankosken ryhmä).  
 • Poistuvia 2020-2028: Imatrankoski, Meltola, Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropvk, Rautio, Mikonpuisto
 • Ei kunnallista lisärakentamista
 • Noin 15 työntekijän siirtyminen yksityiselle palvelun tuottajalle

F-vaihtoehto

 • Poistuvia 2020-2028: Imatrankoski,  Mansikkala, Vuoksenniskan vuoropäiväkoti, Rautio, Mikonpuisto.
 • Muutostöitä Tainionkosken esiopetustilaan.
 • Ryhmisten lakkauttaminen, perhepäivähoidon varahoidon ja avoimen toiminnan aloitus Mansikkalassa siirtyisi mahdollisesti ainakin vuodella.
 • Ei henkilöstövaikutuksia