Päiväkodeissa viihdytään

Vanhemmat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Imatralla

Huolta aiheuttivat päiväkotien tilat

Imatran kaupunki kysyy parin vuoden välein varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevien lasten vanhemmilta tyytyväisyyttä toimintaansa. Edellinen kysely tehtiin keväällä 2017. Tämän kevään kyselyssä vastauksia saatiin kaikkiaan 306 vanhemmalta.

Valtaosa vastaajien lapsista (92%) oli päiväkodeissa yli kolmivuotiaiden ryhmissä, mukana kyselyssä oli myös yksityinen Steiner päiväkoti Koskitonttu. Huoltajista 92 prosenttia piti toimintaa joko erinomaisena tai hyvänä.

Henkilökunta sai positiivista palautetta ja myös päiväkotien ilmapiiriä ja monipuolista toimintaa kiitettiin vapaissa vastauksissa.

Kysyttäessä lasten kavereista päiväkodissa perheet näkivät, että lapsilla on päiväkodissa kavereita (96 %) ja että varhaiskasvatuksen henkilöstö omalta osaltaan auttaa ja tukee lapsia näiden kaverisuhteiden luomisessa.

Huolissaan oltiin päiväkotien sisä- ja ulkotiloista ja henkilökunnan riittävyydestä. Lisäksi toivottiin lisää tiedottamista.

- Jatkossa kiinnitämme yhä enemmän huomiota lapsen osallisuuden näkyväksi tekemiseen eli huoltajat eivät selvästikään tiedä miten paljon lapset pystyvät päivän aikana vaikuttamaan omiin asioihinsa eli ruokailuun, lepoon ja ulkoiluun, kertoo varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen

- Vanhemmat eivät myöskään selvästi tiedä, miten lapsi osallistuu oman varhaiskasvatussuunnitelmansa tekemiseen, sillä yli 30 prosenttia vanhemmista ei osannut sanoa, onko oma lapsi osallistunut oman vasunsa tekoon, jatkaa Leinonen. Otamme tämän asian seuraavaksi kehittämiskohteeksemme.  

Toinen kehittämisen paikka jatkossa saatujen vastausten perusteella on kiinnittää huomiota lapsen varhaiskasvatuspaikan hakuun. Nyt osa vanhemmista koki, etteivät saaneet riittävää ohjausta ja neuvontaa hakiessaan paikkaa.  

Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset antoivat kuvan, että lasten vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen, p. 020 617 3515, minna.leinonen@imatra.fi.