Tulevaisuuden ryhmäkokoja on mietittävä nyt.

Oppilasmäärien lasku tulee vaikuttamaan koulujen arkeen

Imatra miettii tulevaisuuden koulujen resursseja jo nyt.

Imatra varautuu hyvissä ajoin ikäluokkien pienenemiseen peruskoulussa ja lukiossa. Lähivuosina perusopetuksessa ei radikaaleja muutoksia ole luvassa, mutta viiden ja kymmenen vuoden kuluessa syntyvyyden lasku tulee väistämättä vaikuttamaan luokkakokoihin ja henkilökunnan määrään. Muutokseen on varauduttu myös siinä, että Kosken uuteen koulukeskukseen tulee moduulirakennus, joka mahdollistaa tilojen kaventamisen kymmenen vuoden päästä.

─ Näitä asioita on pakko ryhtyä pohtimaan nyt, ettei tulevaisuus yllätä. Hidas ja hallittu sopeutuminen on aina parempi, opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio sanoo.

─ Saamme varmistettua ennakoimalla sen, että Imatralla on jatkossakin pätevä opetushenkilöstö. Jos tulevaisuudessa on tarve jollekin erityisosaamiselle, meillä on hyvin aikaa tarjota opettajille mahdollisuutta esimerkiksi erilaisiin täydennyskoulutuksiin, Rovio jatkaa.

Ennusteiden mukaan oppilasmäärä perusopetuksessa laskee kymmenen seuraavan vuoden aikana nykyisestä 2093 oppilaasta noin 1650 oppilaaseen Imatralla. Laskua ennusteissa on vuoteen 2029 mennessä noin 440 lasta eli viidennes.

Lukion oppilasmääräennusteisiin vaikuttaa myös lähikuntien syntyvyyden muutos. Ennusteiden mukaan Imatralla lukioon peruskoulusta siirtyvien määrä laskee kymmenen vuoden päästä lähes 120 opiskelijalla.

 Peruskoulussa 23 oppilasta per opettaja

Kaupunginhallitus linjasi viime syksynä talousarviovalmistelussa, että kaupungissa tullaan käynnistämään kokonaisvaltainen palvelurakenteen tarkastelu. Koulutuksesta vastaava kaupungin hyvinvointipalvelu on alkuvuoden ajan valmistellut vaihtoehtoja opetuksen sopeuttamiseksi tulevaan.

Suunnittelua on ryhdytty toteuttamaan koulukeskuskohtaisesti. Suunnittelun ohjenuorana on käytetty kaupunginhallituksen valmisteluohjausta ryhmäkoosta, jonka mukaan peruskoululuokassa saa enimmillään olla jatkossa 23 oppilasta yhtä opettajaa kohti. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki opetusryhmät ovat maksimikokoisia. Esimerkiksi joissakin valinnaisaneissa jatkossa maksimikoko olisi 16 ja kaksikielisillä luokilla 22. Jos luokassa on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia, oppilasmäärä saa enimmillään olla 20.

─ On muistettava, että meillä on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet uusissa koulukeskuksissa joustavaan pienryhmäopiskeluun. On aineita, esimerkiksi äidinkieli ja matematiikka, joissa pienryhmiin jakaminen on järkevää, Rovio muistuttaa.

Oppilasmäärän lasku vaikuttaa myös opettajien määrään.

─ Koulukeskusten rehtorit tekevät henkilöstösuunnitelmia tulevien viiden ja kymmenen vuoden päähän, Rovio sanoo.

Lukiossa muutoksia jo ensi syksynä

Lukioon sopeuttamistarpeet vaikuttavat ensimmäisenä.  Ensi syksystä alkaen uudet oppilaat jaetaan neljään perusryhmään viiden sijaan. Näin tuntikehystä saadaan tasattua.

Imatran yhteislukion aloituspaikkamäärä säilyy ensi lukuvuoden ennallaan eli kansalliseen otetaan 120 opiskelijaa ja IB-lukioon yhteensä 30, jotka jakautuvat Imatran ja Lappeenrannan kesken.

Lukiossa ryhmäkoot tulevat olemaan jatkossa väistämättä suurempia. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että joka tunti luokka olisi täynnä, vaan esimerkiksi valinnaiskurssien ryhmäkoot ovat pienempiä.

─ Lukion opettajien määrään muutos ei vaikuta, vaan vähennys höylää ainekohtaisia tuntimääriä pienemmiksi ja sitä myöten vähentää opettajien ylituntien määrää, yhteislukion rehtori Mika Strömberg sanoo.

 Nuorilta kysytty mielipidettä

Luokkien koosta on jo kysytty mielipidettä lasten parlamentilta ja nuorisovaltuustolta. Nuorisovaltuuston mukaan alakoulun luokissa 23 oppilasta on hyvä raja, lukion ryhmäkoot herättivät keskustelua.

─ Tulemme tekemään myös lapsivaikutusten arvioinnin ja pyydämme työntekijäjärjestöiltä lausunnot, Rovio kertoo.

Hyvinvointilautakunta antaa lausuntonsa asiasta kesäkuussa ja kaupunginhallitukseen suunnitelmat menevät näillä näkymin elokuussa. Henkilöstölle ensimmäinen info suunnitelmista pidettiin tänään 14.5. iltapäivällä.

 

 

Lisätietoja:

Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio 020617 3404, minna.rovio@imatra.fi, tavoitettavissa tänään 14.5. klo 16.30 asti.