Kuva
Imatra sitoutuu ilmastotalkoisiin.

Imatra tekee Etelä-Karjalasta Hinku-maakunnan

9.5.2019 17:24
Kaupunki tavoittelee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Imatran kaupunki sitoutuu entistä vahvemmin hiilineutraalisuuteen tähtääviin tavoitteisiin. Kaupunki on liittymässä Suomen ympäristökeskuksen Hiilineutraalit kun­nat (Hinku) –verkostoon. Tavoitteena on kehittää kun­tien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Hinku-kuntia ovat jo Lappeenranta, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Etelä-Karjala voi saada nyt Hinku-maakuntastatuksen, kun Imatra liittyy mukaan. Statuksen saaminen edellyttää, että 80 prosenttia maakunnan asukkaista kuuluu Hinku-kuntaan.

─ Tavoittelemme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Imatra haluaa olla mukana kantamassa vastuuta ympäristöstä ja sen säilymisestä seuraaville sukupolville, vs. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström sanoo.

 Tähtäin vuoteen 2030

Imatran kaupungilla on valmistelussa toimenpidesuunnitelma, minkä perusteella kaupunki saavuttaisi hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

─ Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassa kaupunki miettii kestävää kehitystä. Työtä tehdään ruohonjuuritasolla ja isoissa linjauksissa, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino lupaa.

Hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta kaupungin on tarpeen arvioida muun muassa uudenlaisia tapoja toteuttaa joukkoliikennettä ja muuta liikkumista kaupungissa, rakentamista, lämmittämistä ja esimerkiksi uuden jätevesilaitoksen toteuttamista.

Imatran kaupungilla on tehty tavoitteellista ilmastotyötä vuodesta 2007 alkaen. Kasvihuonepäästöt ovat laskeneet tuosta ajasta lähes kolmanneksen.

Nyt ilmasto-ohjelman päivitystyö on käynnistetty ja ohjelma on tarkoitus vahvistaa vuoden 2019 aikana.

Hinku-verkostoon liittyminen on esillä kaupunkikehityslautakunnassa ensi viikolla. Asiaa käsitellään myös Imatran seudun ympäristölautakunnassa myöhemmin.

Hinku-verkostoon liittyminen ei maksa kaupungille mitään.

Lue lautakunnan päätösesitys.

Lisätietoja:

Vs. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström, anna-maija.wikstromatimatra.fi , p. 020 617 4320 

 

Mikä on Hinku?

  • Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (SYKE).
  • Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.
  • Hinku-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta. Hinku-kunnat kuuluvat Hinku-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.

Imatran ympäristötekoja

Imatran kaupunki on toteuttanut merkittäviä toimenpiteitä ilmastopääöjten vähentämiseksi jo aiemminkin.

  • Imatran Lämpö Oy:n kolme biolämpökeskusta, polttoaineena biopohjainen kotimainen polttoaine
  • kaupungintalon sähköautojen latauspisteet
  • biokaasun tankkauspiste Korvenkannassa ja tulossa toinen mahdollisesti Pietarintielle
  • katuvaloja muutettu led-valoiksi uusilla alueilla
  • Imatran kaupungintalon ilmastointi (jäähdytys) toteutetaan Vuoksen vedellä
  • Imatralla on käytössä EKO-sähköä