Tainionkosken esikoulun lapsia
Kuvaaja 
Heikki Laine
Tainionkosken esikoulun lapsia

Varhaiskasvatuksen elokuun alussa vapautuvat paikat haussa maaliskuussa

Imatran kaupungin elokuun alussa vapautuviin varhaiskasvatuksen paikkoihin on haku parhaillaan meneillään.

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden kunnallisiin ja yksityiseen päiväkotiin sekä kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon. Paikkaa haetaan neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa eli muun muassa äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuen tulee paikkaa hakea heti kun hoidon tarve varmistuu, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoitotarpeen alkamista.

-    Maaliskuun haussa täytämme elokuussa vapautuvat paikat, muutenhan paikat ovat jatkuvassa haussa, kertoo varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen. 

Päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella .

Lomakkeella voi hakea kunnallista päiväkotipaikkaa tai perhepäivähoitopaikkaa. Yksityistä hoitopaikkaa haetaan suoraan yksityisiltä perhepäivähoitajilta, ryhmäperhepäivähoitajilta tai yksityisistä päiväkodeista. 

Varhaiskasvatushakemus on voimassa yhden vuoden hakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen, p. 020 617 3515

Meneillään on myös koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2019 - 2020.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1.- ja 2.-luokkalaisille ja erityisopetukseen otetuille 3. - 9.luokan oppilaille. Ensimmäisen luokan oppilaat ovat etusijalla. Paikat myönnetään määräaikaan saapuneiden ilmoittautumisten perusteella. 

Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan toukokuun 15. päivään mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti täältä. 

Lisätietoja: Leila Riihinen, IP toiminnan koordinaattori, p. 0206175711 leila.riihinen@imatra.fi


Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitusvelvollisuus

Perhepäivähoitajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle varhaiskasvatuslain (540/2018) 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. 

Imatralla tämä ilmoitus tehdään perhepäivähoidon ohjaajalle p. 020 617 3352. 

Samalla on esitettävä myös rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote. Otteen voi tilata suomi.fi –sivustolta 

Lisätietoja: perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen (kaupungintalo, h.242) p. 020 617 3353.

 

Kuulutus