Yliopistoyhteistyö korostuu kahdeksannella luokalla ja lukiossa.

Imatra mukaan LUT Junior University -toimintaan

Junnuyliopisto tarjoaa oppimista muun muassa kaikille kahdeksasluokkalaisille ja luonnontieteistä kiinnostuneille lukiolaisille.

Imatran kaupunki ja LUT-yliopisto (LUT) vahvistavat yhteistyötään. Tämä tarkoittaa sitä, että imatralaiset peruskoululaiset ja lukiolaiset pääsevät mukaan  LUT Junior University –toimintaan. Käytännössä Imatralle sorvataan oma niin sanottu junnuyliopistomalli.

─ Yliopistoyhteistyön lisäarvo on siinä, että oppilaille tarjotaan uudenlainen ikkuna oppimiseen. Samalla valotamme sitä, millaisia korkeakoulumahdollisuuksia on tarjolla maakunnassa ja laajemminkin, opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio sanoo.

LUT-yliopisto on tehnyt vastaavaa yhteistyötä jo aiemmin Lappeenrannan kaupungin kanssa.

─ Haluamme tehdä polkua tutuksi yliopistoon myös Imatran koululaisille, LUT Junior University koordinaattori Kati Koikkalainen kertoo.

Hän painottaa, että on tärkeää saada lapset kiinnostumaan luonnontieteistä.

─   Se on koko Suomen etu. Tätä kautta LUT Junior University toteuttaa hyvin yliopistomme yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävää.

Tiedeopetus lähtee liikkeelle neljällä eri osa-alueella: Tulevaisuuden elinympäristöt -opintoina, Puusta pitkään –valinnaisaineena, robotiikkaopintoina sekä lukioyhteistyönä.

Ideointivaiheessa on myös valinnaisaine syventävästä ja kokeellisesta biologiasta.

LUT-yliopiston panos näkyy erityisesti Tulevaisuuden elinympätistöt -opinnoissa ja lukiotasolla.

Keväällä jo maistiaisia

Isommin junnuyliopistotoiminta käynnistyy ensi syksynä, mutta jo tänä keväänä on luvassa maistiaisia tulevasta.

Opettajilla ja oppilailla on mahdollisuus osallistua 13.–15.5. ohjelmointi- ja robotiikkaturnaukseen, joka pidetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiloissa. Oppilailla on tilaisuus osallistua myös  STarT-festareille 11.4.

Muuten kevät on varattu valmistautumiselle. Ensi lukuvuoden opintoja suunnitellaan ja opettajia ohjataan yhteistoimintaan.

Syksyllä alkavat varsinaiset opinnot. Eri luokka-asteille on tarjolla robotiikkaopintoja. Ne linkittyvät ENI-rahoitusta saaneeseen Nesttec-hankkeeseen, jossa robotiikkaa tehdään tutuksi luovuutta ja kädentaitoja korostamalla. Yhteistyötä tehdään myös pietarilaisen yhteistyökoulun kanssa.

Yhdesännen luokan oppilaille tarjotaan puolestaan mahdollisuus opiskella valinnaisaineena Puusta pitkälle –opintokokonaisuus, jossa paneudutaan puun monikäyttöisyyteen.

LUT Junior University tulee jatkossa tavoittamaan kaikki imatralaiset lapset viimeistään kahdesannella luokkalla.

─  Valmistelemme laajaa Tulevaisuuden elinympäristöt – opintokokonaisuutta. Tällaiseen opetukseen LUTin osaaamisella on paljon annettavaa, Rovio sanoo.

Kahdeksasluokkalaiset valikoituivat juuri LUTin toiveesta opetuksen kohderyhmäksi.

─  Me haluamme painottaa lukiolaisten ohella toimintaa kahdesasluokkalaisiin. Jos joku innostuu silloin luonnontieteistä, hänellä on vielä aikaa korottaa numeroitaan lukiota varten, Koikkalainen sanoo.

Oppilaat opiskelevat koulussa ja vierailevat yliopistolla työpajoissa. Nämä työpajat suunnitellaan LUT-yliopiston koulutusohjelmien aihepiireistä.

Lukiolaisille labraa, kirjastoa ja vierailijoita

Lukion puolella yliopistoyhteistyö konkretisoituu eri tavoin. Esimerkiksi IB-lukion opiskelijat pääsevät EE-työssään hyödyntämään LUTin kirjastoa.

─ Myös luonnontieteissä mahdollistuu labroratorio-opiskelu LUTissa päättöviikoilla. On lisäksi keskusteltu siitä, että yliopiston asiantuntijat vierailevat meillä pitämässä tunteja, Imatran yhteislukon rehtori Mika Strömberg kertoo.

 

Lisätietoja:

Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio (tavoitettavissa ma 25.2.) p. 020617 3404, minna.rovio@imatra.fi,

LUT Junior University koordinattori Kati Koikkalainen, p. 040 584 2793, kati.koikkalainen @lut.fi