Kaavamuutos koskee aluetta Kuutostien varressa.

Yrityspuisto suunnitteilla Korvenkantaan

Peltomarkettien sijaan yritysalue. Kauppaa ohjataan enemmän Imatrankoskelle ja Mansikkalaan.

Korvenkantaan suunnitellaan yrityspuiston kaltaista aluetta. Suunnittelualue on tällä hetkellä kaavassa varattu kaupan suuryksiköille.

Suunnittelualue sijoittuu Juuliankadun länsipuolelle ja rakentamattoman Tiedonkadun molemmille puolille Kuutostien varteen.

─ Kaava tulee vireille helmikuun 17. päivänä. Tuolloin julkaisemme osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Muuta tietoa lisäämme hankkeen edetessä kaupungin verkkosivuille, kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen sanoo.

Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus erikseen.

Kaavan jälkeen alueen kehittämisestä vetovastuun ottaa Mitra Imatran Rakennuttaja Oy. Toimitusjohtaja Lassi Nurmi pitää alueen käyttötarkoituksen muutosajatusta hyvänä.

─ Peltomarketit eivät ole enää tätä päivää. Toivomme, että kauppa keskittyy jatkossa Imatrankoskelle ja Mansikkalaan. Meiltä puuttuu hyvällä sijainnilla olevia teollisuustontteja tai yritysalueita. Korvenkannan alue vastaa hyvin tätä tarvetta, Nurmi sanoo.

Yrityspuiston konseptia kehitellään parhaillaan.

─ Tulemme sitten julki, kun suunnitelmat hahmottuvat enemmän, Nurmi lupaa.

 

 

Lisätietoja:

Kaavamuutos: kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, p. 020617 4457, ulla.karjalainen@imatra.fi

Yritysalue: Toimitusjohtaja Lassi Nurmi, p 05 235 2850, lassi.nurmi@mitra.fi