Rakennusmiehiä Nepparilla
Kuvaaja 
Tomi Kallio
Rakennusmiehiä Nepparilla

Rakentaminen Imatralla vuonna 2018

Rakentamisen määrä kasvoi verrattuna edellisvuoteen tilavuudessa ja kerrosalassa laskettuna.

Rakentamisen pääpaino vuonna 2018 oli koulu- ja palvelutalorakentamisessa. Merkittävä valmistunut rakennuskohde oli Imatrankoskelle rakennettu asuinliikekerrostalo ja pysäköintihalli,

Uusille asunnoille myönnettiin lupia aikaisempaa vuotta vähemmän. Omakotitalolupia myönnettiin 9, edellisenä vuonna 17. Rivitalorakentamista on rakenteilla Karhumäkeen. Viime vuonna ei myönnetty yhtään uutta asuinkerrostalolupaa lukuun ottamatta palvelutaloasuntoja.

Teollisuusrakentamisessa pääpaino oli Stora Enson Oyj:n hankkeissa.

Peruskorjaus- ja muiden muutostöiden sekä pienempimuotoisen rakentamisen määrä oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Myönnettyjä rakennus- ja toimenpidelupia oli 245 kpl (257 kpl). Myönnetyistä luvista 25 % (28 %) oli uudisrakennus- ja laajennuslupia ja 75 % (72 %) peruskorjaus-, toimenpide- ja purkulupia. Uudis- ja laajennuslupia myönnettiin tilavuudessa laskettuna 183 763 m3 (94 681 m3) ja kerrosalassa 31 830 m2 (19 064 m2).

Myönnettyjen ja valmistuneiden rakennusten tilastot ovat liitteenä. Suluissa olevat luvut ovat vuodelta 2017.

Huomattavimmat valmistuneet rakennukset v.2018

As Oy Imatran Koskitori (asuinkerrostalo ja pysäköintihalli)

Imatran Palvelutaloyhdistyksen rakennuttama senioriasuintalo Imatrakoskelle

Attendo Oy:n palvelutalo/hoitolaitos Mansikkalassa

Imatran Seudun Yritystilat Oy:n rakennuttama Ukonniemen kylpylän allasosaston laajennus

Kaukorinki Oy:n varastohalli ja Stora Enso Oyj:n varastohalli.

Vuonna 2018 rakennettiin useita tilapäisiä koulurakennuksia.

Huomattavimmat rakenteilla olevat kohteet vuoden vaihteessa

Imatran kaupungin rakennuttama koulu- ja päiväkoti Mansikkalaan

Palvelutalo Kiinteistö Oy Imatran Volttikuja Imatrankoskelle

Vuoksenniskan koulu

Imatran Vuokra-asunnot Oy:n rakennuttama Immalan Loiste Vuoksenniskalla

Kiinteistö Oy Imatran Havurinne 3; rivitaloja, paritalo, palvelu- ja kerhotalo Vuoksenniskalle Havurinteeseen

Stora Enso Oyj:n hiutalekuivainrakennus

Talo- ja maarakennus Leppäniemen rivitalot Karhumäkeen sekä Mansikkalan keskuskeittiö

Lisätietoja Ritva Ihalainen, rakennusvalvontapäällikkö, p.020 6174313