Innovarch
Ensimmäisessä hahmotelmassa uuden kiinteistön (harmaa) takana on muuntojoustava tilaelementti. Toinen takana oleva pienempi valkoinen rakennus ei tule jäämään tontille. Kiinteistön sijoittelua tullaan vielä tarkentamaan. Myös ulkonäkö on suunnittelematta.

Oppilasmäärän lasku otetaan huomioon Kosken koulukeskuksen suunnittelussa

Koulukeskus on rakenteeltaan muokattavissa pienemmäksi tulevina vuosina.

Imatran kaupungin mittavan palveluverkkouudistuksen kolmannen ja viimeisen koulukeskushankkeen suunnittelu etenee ripeällä aikataululla.

Hankesuunnitelman valmistelu aloitettiin juuri ennen koulujen päättymistä keväällä ja kesän aikana on määritelty hankkeen laajuus, linjattu rakennusmassan sijoittelua tontille sekä valmisteltu tarvittavia kaavamuutoksia. Myös hankkeen kustannustasoa on selvitetty.

─ Kosken koulukeskushankkeen suunnittelussa on noudatettu palveluverkkohankkeen yleisiä toiminnallisia periaatteita. Näitä ovat muun muassa yhtenäinen esi- ja perusopetus, lähikouluperiaatteen vahvistaminen ja modernin oppimisympäristön suunnittelu, projektipäällikkö Mari Routti sanoo.

Monitoimitalon toiminta-ajatus on otettu huomioon suunnittelussa siten, että liikuntatilat on mitoitettu myös iltakäytön mukaan. Lisäksi rakennus on luonnosteltu siten, että siihen olisi mahdollista sijoittaa myös pieni kirjasto.

Oppilasennuste tilasuunnitelussa

Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkennettu oppilasennusteita. Ennusteiden perusteella oppilasmäärä tulee Koskella laskemaan selvästi vuosien 2021-2026 välillä. Tästä syystä on päädytty siihen, että olisi järkevää säilyttää toinen nykyisistä moduuleista kyseisten vuosien ajaksi.

Lisäksi uudisrakennushankkeeseen on sisällytetty uusi tilaelementtiosa, joka voitaisiin myöhemmin poistaa käytöstä, jos oppilasmäärän laskutahti jatkuu.

Rakennuksen muuntojoustavuus on välttämätöntä kustannusten hallinnan näkökulmasta. Ennen hankesuunnittelun aloittamista arvioitiin, että hanke pystytään toteuttamaan noin 20 miljoonalla eurolla.

─ Rakennuksen muuntojoustavuudella voidaan varmistaa se, että kaupungin rasitteeksi ei jää ylimääräistä ylläpidettävää tilaa, Routti toteaa.

Mielipiteitä kootaan vanhemmilta

Imatran kaupunki teetti huhtikuussa avoimen kyselyn kuntalaisille siitä, mitä Kosken koulukeskuksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Lisäksi henkilöstöä kuultiin ennen kesälomien alkamista.

Imatran kaupunki esitteli hankesuunnittelun tilannetta oppilaiden vanhemmille lokakuun alussa vanhempainillassa. Kaupunki kokosi samalla huoltajilta näkemyksiä siitä, mitä hankkeen jatkosuunnittelussa olisi syytä huomioida.

Myös muut kaupunkilaiset voivat antaa palautetta suunnitelmista sähköpostilla Imatran kaupungin asiakaspalveluun 24.10.2018 mennessä asiakaspalvelu@imatra.fi.

Suunnitelmat julkaistiin 11.10. kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:

imatra.fi/palveluverkkouudistus

Tavoitteena on, että Imatran kaupunginhallitus päättäisi hankesuunnitelman hyväksymisestä 26.11.2018.

 

Lisätietoja

Mari Routti, projektipäällikkö p. 040 8372646, mari.routti@imatra.fi