Venla Ravattinen ja Dani Kervinen ovat tykänneet englannin opiskelusta.

Venla Ravattinen kielikokeilusta: Olen oppinut ymmärtämään

Kosken koulussa vierasta kieltä voi opiskella jo eskarissa ja ensimmäiseltä luokalta asti.

Vieras kieli tarttuu arjen keskellä.

─ Olen oppinut ymmärtämään. Puhuminen ja kuunteleminen on vaikeampaa. Se on kivaa, että puhutaan enkkua ja saatiin kirjatkin, Kosken koulun toisen luokan oppilas Venla Ravattinen summaa kielikokeilun hyviä puolia.

A1-kielen varhentamista kokeillaan Imatralla Kosken koululla jo toista lukukautta. Viime lukuvuonna kokeiluopetus oli kielenopiskelun tuokioita muun opetuksen sisällä. Tänä lukuvuonna ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla kieltä on yksi oppitunti viikossa. Lisäksi englanti näkyy ja kuuluu jatkuvasti oppilaiden koulupäivissä.

─ Minusta opiskelu on helppoa ja kivaa, niin ikään toisen luokan oppilas Dani Kervinen tuumaa.

Valtakunnallisessa A1-kielen varhentamiskokeilussa on Imatralla noin 60 lasta. Kosken koulu valittiin pilottihankkeeseen, koska palveluverkkolinjauksen mukaisesti se on kielipainotteinen koulu tulevaisuudessakin.

─ Kosken koululla hankkeessa ovat mukana eskarit, ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sekä Itä-Suomen koulun toisen luokan oppilaat. Nykyiset Kosken tokaluokkalaiset opiskelevat jo toista vuotta englantia, opettaja Jaana Oravuo kertoo.

Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovion mukaan kokemukset kielen varhentamisesta nuorempiin ikäluokkiin ovat olleet positiivisia.

─ Tämä kävi ilmi kyselystä, jonka opetushallitus teki kielten varhentamisesta. Se tehtiin myös Imatralla viime keväänä samaan aikaan, kun valmistelimme kieliohjelmaa.

Pilottikokeilu enteilee tulevaa. Vuonna 2020 kaikilla lapsilla alkaa A1-kieli ensimmäisellä luokalla. Vielä ei ole säädetty asetuksella sitä, onko opetus pilotin kaltaista kielisuihkutusta arjessa vai erillisiä vieraan kielen oppitunteja.

 

Lisätietoja:

opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio 020617 3404, minna.rovio@imatra.fi

 

 

 

Varhennettu kielenopetus

  • Varhennettu kielenopetus on Opetushallituksen rahoittama kokeilu, joka alkoi ympäri maata vuonna 2017.
  • Hankkeen tarkoituksena on käyttää monipuolisia toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimiskyvyn hyödyntämiseksi sekä lisätä opetustarjontaan uusia kieliä.
  • Kokeilu ennakoi vuonna 2020 alkavaa englannin tai muun A1-kielen opetusta kaikilla ensimmäisen luokan oppilailla maassamme.
  • Ensimmäisen ja toisen luokan opetuksen tavoitteena on perussanaston oppiminen ja kielen mukaan toimiminen.
  • Lue lisää varhennetusta kielenopetuksesta: https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke/varhentaminen https://minedu.fi/kielikokeilut