HIH-hankkeen tarkoitus on vahvistaa elinvoimaisuutta alueella.

Noin 300 000 euron rahoitus Etelä-Karjalan julkisten hankintojen kehittämiseen

Imatralle haetaan projektipäällikköä.

Etelä-Karjalan kunnallisten hankintojen kehittämiseen on saatu yhteensä noin 300 000 euron hankerahoitus. Rahoituksen myönsi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -Suomen rakennerahaston ohjelmasta.

Avustuspotista jyvittyi 89 990 euroa Hankinnat Imatran Seudulla (HIH) -hankkeeseen. Vastaavasti Lappeenrannan seutu sai 207 210 euroa Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun (HEH)  –hankkeeseen.

HIH ja HEH ovat rinnakkaishankkeita, joiden tavoitteena on yhteistyössä löytää uusia ja toimivia käytäntöjä maakunnan alueella toimivien julkisten hankintayksiköiden hyödynnettäväksi.  

― Tavoitteena on, että pystymme antamaan parempia palveluita kuntalaisille kustannustehokkaammin hyödyntäen yritysten erityisosaamista. Toinen tavoite on elinvoiman lisääminen ja säilyttäminen alueella, konsernilakimies Milla Oinonen sanoo.

Kuntien hankintakäytännöt on merkittävä osa maakunnan elinvoimaisuuden tukemista. Tämän vuoksi vuoropuhelun lisääminen ja parempien toimintatapojen kehittäminen kuntien ja yrittäjien välillä on tärkeää.
Rahoitus hankkeisiin haettiin ajalle 1.9.2018−28.2.2020.

Hankkeet työllistävät yhteensä neljä henkilöä, joista yksi työskentelee Imatralla ja kolme Lappeenrannassa.

Imatralle palkataan projektipäällikkö, jonka haku alkaa torstaina 24.5. Paikkaa voi hakea Kuntarekryn kautta.

Hankkeiden toteuttajina ovat Imatran ja Lappeenrannan kaupungit yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa.

 


Lisätietoja Imatran HIH-hankkeesta:

Konsernilakimies Milla Oinonen, p. 020 617 2220, milla.oinonen@imatra.fi

 

 

Lue myös Lappeenrannan HEH-hankkeesta tämän linkin kautta.