Nyt selvitetään, mten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Imatran seudun liikenneturvallisuutta kehitetään – osallistu kyselyyn

Pänniikö jokin liikenteessä? Onko sinulla hyvä turvallisuusidea? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa osallistumalla liikenneturvallisuuskyselyyn 27.5.2018 asti.

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat ovat käynnistäneet kaikkia liikkumismuotoja koskevien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimisen.

Suunnitelmat valmistuvat keväällä 2019 ja ne tulevat ohjaamaan sekä kuntien että ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina.

 Laadittavien suunnitelmien tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Imatran seudulla. Liikenneturvallisuustyön painopisteeksi on valittu etenkin koululaiset, mutta suunnitelmatyössä huomioidaan myös muut ikä- ja liikkujaryhmät.

Tarkoituksena on löytää erilaisia keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Onnettomuuksien vähentämisen ohella tärkeää on parantaa myös koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeitä lähtötietoja laadittaville suunnitelmille. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään ihmisten näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi.

Kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata 27.5.2018 asti tätä kautta.

 Paperilomakkeella kyselyyn on mahdollista vastata Imatran kaupungintalolla ja kirjastoilla. Myös seutukunnan muissa kunnissa on omat vastauspisteensä.

 Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kunnittain yksi pyöräilykypärä.

 

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385 tai Marjatta Roimola, puh. 0295 029 204

Imatran kaupunki, Päivi Pekkanen, puh. 020 617 4418

Linea Konsultit Oy, Aleksi Krankka, puh. 050 303 5021

Parikkalan kunta, Anu Nikulainen, puh. 0400 626 650
Rautjärven kunta, Juho Jylhä, puh. 040 065 4897
Ruokolahden kunta, Arja Villanen, puh. 044 44 91250