Veden ruusut ja risut

Imatran Veden palveluihin ollaan tyytyväisiä

Imatran Vesi sai kiitettävän arvosanan maalis-huhtikuun vaihteessa toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä.

Imatran Veden asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin 27.3. - 9.4.2018 välisenä aikana ja kyselyn vastausprosentti oli 44 %. Vastaajia oli kaikkiaan 570. Tutkimus tehtiin online-kyselynä Imatran Veden asiakastietojärjestelmästä poimitulle kohderyhmälle. Suurin osa vastaajista oli omakotitaloissa asuvia kaupunkilaisia.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vesilaitoksen asiakkaiden kokemuksia veden laadusta, vesilaitoksen toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita toiminnan parantamiseksi. 

Saadut tulokset olivat kauttaaltaan parempia kuin vesilaitosten tulokset keskimäärin. Kokonaisarvosanaksi Imatran Vedelle tuli 9,03 kun arvosanoja pystyi antamaan 4 – 10 välillä. Veden laatu sai arvosanan 9,2, palvelu 8,72, veden jakelu ja viemäröinti 9,16 eli kahdella osa-alueella kolmesta tulokset olivat kiitettäviä.

Kyselyssä pyydettiin myös sanallisesti kehitysideoita liittyen vesihuoltoon, viemäröintiin ja jäteveden käsittelyyn.  Esille nousivat eniten esille vesijohtoverkoston uusimistarpeet ja veden kalleus sekä vedessä välillä oleva kloorin haju.

Toiminnasta toivottiin myös avointa palautetta ja sai antaa myös ruusuja tai risuja. Ruusuja tuli enemmän kuin risuja. 

- Saan hanasta puhdasta vettä ja viemäri vetää!!!!! Mitä tässä vanha ihminen muuta!, kirjoitti yksi vastaaja.
- Hinnoittelu varsinkin jäteveden osalta ihmetyttää ja voin sanoa että ärsyttää ja välillä kiukuttaa, valitti hinnoitteluun tyytymätön kuluttaja.

Palautteessa toivottiin myös esimerkkejä veden kulutuksen määristä, esimerkiksi mitä kuutiollisella vettä saa? Montako pesukoneellista sillä pesee ja mihin muuhun se riittää.

- Minua eniten ilahdutti ja hämmästytti, ettei  kyselyssä valitettu ollenkaan vesikatkoista ja putkirikoista. Meistä täällä Vedellä tuntuu, että niitä on jatkuvasti, Imatran Veden toukokuussa virallisesti aloittava vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen summaa kyselyä.

- Kyselyn perusteella panostamme jatkossa vielä viestintään ja pyrimme kertomaan asiakkaillemme myös positiivisia asioita. Lisäksi kehitämme erityisesti  kohdennettua viestintään mm. tekstiviestien avulla, jatkaa Kari Pietarinen.

Kyselyn tulokset on huomioitu myös valtakunnallisesti. Imatran Veden hyvillä tuloksilla voidaan vesilaitosten imagoon vaikuttaa myönteisesti.  

- Näin saadaan toivottavasti jatkossa nuoretkin yhä enemmän kiinnostumaan vesihuollosta ja ympäristöön vaikuttamisesta, sanoo Vesilaitosyhdistys VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälä.

Kyselyn tehneen Servitiumin Oy:n asiakkuuspäällikkö Samu Pellikan mukaan Imatran Veden asiakastyytyväisyystutkimus sujui todella mallikkaasti. Imatralaiset olivat aktiviivisia vastaamaan ja tulokset olivat todella hyviä.  Kyselyssä saatiin myös paljon tuli myös hyvää palautetta ja kehitysehdotuksia.


Kyselyn yhteydessä ollut arvonta on suoritettu ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lisätietoja: vs. vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, p. 020 617 4399.

Imatran Veden sivuille

 

Imatran Vesi lukuina:
  • Liikevaihto 5,9 m€, investoinnit 2,2 m€
  • Vesimittareita 7773 kpl, vesi- ja jätevesilaskuja 35 182 kpl
  • Myyty vesimäärä 1 510 000 m3 , käsiteltyjä jätevesiä 4 528 000 m3
  • Vesijohtoa 325 km ja viemäriverkostoa 370 km
  • Jätevedenpumppaamoja 43 kpl
  • Energiakustannus noin 260 000 €