Asunto Oy Imatran Koskitorin rakennustyömaa
Kuvaaja 
Tomi Kallio
Asunto Oy Imatran Koskitorin rakennustyömaa

Rakentaminen Imatralla vuonna 2017

Suurimpia rakennuskohteita vuonna 2017 olivat Stora Enso Oyj:n uusi pinnoitustehdas ja rullavarasto Kaukopäässä, River Plastin teollisuusrakennus Kurkvuoressa, asuin- ja liikerakennusten rakentaminen Imatrankosken keskustassa sekä palvelu- ja senioriasumiseen liittyviä hankkeita Imatrankoskella, Mansikkalassa ja Vuoksenniskalla.

Uusille asunnoille myönnettiin lupia aikaisempaa vuotta enemmän. Näistä suurin osa oli palveluasumisen asuntoja. Myös pientalopuolella oli kasvua. Omakotitalolupia myönnettiin 17, edellisenä vuonna 13.

Peruskorjaus- ja muiden muutostöiden sekä pienempimuotoisen rakentamisen määrä oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Vanhoihin rakennuksiin rakennettiin 6 uutta hissiä ja kahdessa asuinkerrostalossa tehtiin hissin laajennus ylimpään kerrokseen.

Myönnettyjä rakennus- ja toimenpidelupia oli 257 kpl (269 kpl). Myönnetyistä luvista 28 % (26 %) oli uudisrakennus- ja laajennuslupia ja 72 % (74 %) peruskorjaus-, toimenpide- ja purkulupia.

Uudis- ja laajennuslupia myönnettiin tilavuudessa laskettuna 94 681 m3 (364 025 m3) ja kerrosalassa 19 064 m2 (30 290 m2). Myönnettyjen ja valmistuneiden rakennusten tilastot ovat uutisen liitteenä. Suluissa olevat luvut ovat vuodelta 2016.

Huomattavimmat valmistuneet rakennukset v.2017

Suurimpia valmistuneita rakennuskohteita olivat Stora Enso Oyj:n Kaukopään pinnoitustehdas ja rullavarasto sekä hajukaasukattila, Imatran Seudun Yritystilojen rakennuttama River Plastin halli sekä Senaattikiinteistöjen rajavartioston rakennushankkeet Immalassa (varastohalli ja tilapäiset toimistorakennukset).

Huomattavimmat rakenteilla olevat kohteet vuoden vaihteessa

Suurimpia rakenteilla olevia rakennuskohteita on As Oy Imatran Koskitori (asuinkerrostalo ja pysäköintihalli), Imatran Vuokra-asunnot Oy:n rakennuttama Immalan Loiste Vuoksenniskalla, Imatran Palvelutaloyhdistyksen rakennuttama senioriasuinkerrostalo Imatrankoskella, Attendo Oy:n palvelutalo/hoitolaitos Mansikkalassa ja Imatran Seudun Yritystilat Oy:n rakennuttama Ukonniemen kylpylän allasosaston laajennus.

LIITTEITÄ

Huomattavimmat rakennukset vuonna 2017 (pdf)

Valmistuneet rakennus- ja toimenpideluvat 2017 (pdf)

Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat 2017 (pdf)

Myönntetyt rakennus- ja toimenpideluvat 2013 - 2017 (pdf)

Ritva Ihalainen
rakennusvalvontapäällikkö
p.020 6174313