Kielten opetus

Imatra kysyy vanhemmilta kielikokeilusta

Mahdollisuus vaihtaa ruotsi johonkin muuhun kieleen kuutosluokalla.

Imatran kaupunki on lähestynyt kaikkia 5. luokan oppilaiden vanhempia kieliasiassa. Vanhemmilta kysytään, haluavatko he lapsensa ensi vuonna kielikokeiluun. Tämä tarkoittaisi sitä, että oppilaiden ei tarvitse opiskella ruotsia pakollisena oppiaineena 6. luokalta alkaen. Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta opiskella ruotsin sijaan jotain muuta vierasta kieltä, jonka opiskelua oppilas ei ole vielä aloittanut.

 Kaupungeilla ja kunnilla on mahdollisuus anoa opetushallitukselta 23.2. mennessä lupaa toteuttaa syksystä 2018 alkaen kielikokeilu. Vuoden kokeilu ei vielä sido pidemmäksi aikaa.

 - Mikäli oppilas osallistuu kokeiluun 6. luokalla, huoltaja voi ennen 7. luokan alkamista ilmoittaa opetuksen järjestäjälle, että oppilas keskeyttää kokeiluun osallistumisen. Opetuksen järjestäjän tulee siinä tapauksessa järjestää oppilaalle tukiopetusta toisen kotimaisen kielen opiskelun aloittamista varten, opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio sanoo.

 Imatran kaupungin hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 23.1.

 - Jos kyselyn perusteella kokeiluun osallistumisesta kiinnostuneita huoltajia on riittävästi eli vähintään 15 kieliryhmää kohden, esitämme hyvinvointilautakunnalle, että se valtuuttaisi virkamiehet jatkamaan asian valmistelua ja hakemuksen laadintaa. Kyselyn vastausten perusteella päätetään se, mille kielille mahdollinen kokeilulupa anotaan.

Mikäli halukkuutta kielikokeiluun tulee riittävästi, se toteutetaan Kosken koulukeskuksessa, jonka painotus on kielet ja kulttuuri.

Tämä kysely on suuntaa antava, lopullisen sitovan ilmoituksen kielikokeiluun osallistumisesta tehdään 29.1–9.2. välisenä aikana.

Huoltajien kyselyn viimeinen vastauspäivä on perjantaina 12.1.

 

 

Lisätietoja:

Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio, minna.rovio@imatra.fi, p. 0206173404