Kustannukset

Kustannukset

Koko koulu- ja päiväkotiverkoston kokonaiskustannukset tulveat olemaan useita kymmeniä miljoonia euroja.

Summa täsmentyy suunnittelun ja tarjouskilpailujen yhteydessä. Tällä hetkellä tiedossa on Vuoksenniskan koulun rakentamiskustannukset, jotka ovat noin 10,8 miljoonaa euroa. Mansikkalan kouluhankkeen hankinta-arvo on enimmillään 45 miljoonaa euroa. Kosken koulukeskuksen kustannukset vahvistuvat syksyllä 2019 urakkakilpailun myötä.

Tämän hetkisen kustannusennusteen perusteella koulujen ja päiväkotien vuosittaiset tilakustannukset (käytössä olevat rakennukset ja tilaelementit) eivät tule palveluverkkouudistuksen myötä juurikaan kasvamaan nykyisestä tasosta.