Imatran korkeusjärjestelmä muuttuu

Imatran korkeusjärjestelmä muuttuu. Muutos astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Korkeustietoja käytetään paljon rakentamisen suunnittelussa.

Imatran kaupunki ottaa käyttöön uuden N2000-korkeusjärjestelmän, joka korvaa aiemmin käytössä olleen N43-järjestelmän.

Muutos johtuu maan kohoamisesta. N2000 järjestelmässä, joka on jo yleisesti käytössä, maa on Imatran kohdalla 25 senttimetriä korkeammalla kuin aiemmassa vuodelta 1943 peräisin olevassa korkeusjärjestelmässä.

Uuden korkeusjärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa niiden sidosryhmien toimintaan, jotka vaihtavat korkeustietoja kaupungin kanssa tai käyttävät karttoja tai aineistoja, joissa on näkyvissä korkeusmerkinnät.

Kaupungin toimittamissa tiedostoissa ja paperikartoissa on jatkossa tunniste koordinaatti- ja korkeusjärjestelmästä (ETRS-GK29 - N2000).


                                               vanha                       uusi

Koordinaattijärjestelmä:       KKJ4                        ETRS-GK29

Korkeusjärjestelmä:              N43                         N2000


Toimintaperiaatteet kiinteistötoimitusten, maastomittausten, aineistotoimitusten ja rakennuslupien käsittelyssä:

- korkeusjärjestelmävaihdoksen jälkeen on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettyihin korkeuslukemiin

- keskeneräiset työt tehdään loppuun vanhassa korkeusjärjestelmässä

- 1.1.2018 jälkeen vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin liitettävien suunnitelmien ja piirustusten on oltava N2000-korkeusjärjestelmässä ja jo aiemmin käyttöön otetussa ETRS-GK29-tasokoordinaatistossa.

- rakennusvalvontaan toimitettaviin suunnitelmiin ja piirustuksiin on merkittävä käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

- pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennusvalvontaan toimitetaan Lupapisteen kautta koordinaatistossa oleva asemapiirustus pdf-muodossa, jotta rakennusvalvonta pystyy varmistamaan käytetyn korkeusjärjestelmän.