Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennuksen aikataulu

Kaupunginhallitus päätti tänään kokoukseen muuttaa Vuoksenniskan koulun rakentamisaikataulua siten, että koulukeskus valmistuu toukokuussa 2019 ja otetaan käyttöön syyslukukauden alkaessa 2019.

Kaupunginhallitus linjasi viime syksynä käsitellessään Virasojan koulun tulevaisuutta, että Vuoksenniskan koulukeskuksen laajennus valmistuisi syyslukukauden 2018 alkuun. Aikatalumuutokseen vaikutti omalta osaltaan syksyllä tehty palveluverkkoratkaisu (kv 24.10.2016), jonka myötä tuli  ratkaistavaksi Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennuksen laajuus ja mahdollinen vaiheistus. Asiaa käsiteltäessä keväällä hyvinvointilautakunnassa ja hallituksessa päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan uudisrakennus toteutetaan yhdessä vaiheessa Virasojan ja Kaukopään koulujen oppilaille. Lisäksi otetaan huomioon esiopetuksen vaatimat tilat.

Palveluverkkoratkaisuun sisältyviä koulukeskusten ja päiväkotien rakennushankkeita varten kaupunginhallitus perusti maaliskuussa ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valvoa, ohjata ja seurata rakennushankkeita ja niiden taloutta sekä raportoida kaupunginhallitukselle merkittävistä muutoksista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Ohjausryhmä käsitteli Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennuksen tilannetta kokouksissaan keväällä 2017 ja ilmaisi huolensa hankkeen aikataulun kireydestä. Ohjausryhmä halusi varmistaa sekä laadukkaan pedagogisen suunnittelun että laadukkaan rakentamisen vaatiman ajan. Lisäksi kiinnitettiin huomiota uudisrakennuksen tilatehokkuuteen ja tarkennettiin laskentaperusteita siten, että niihin tuli sisällytettää kaikki koulun tilat. Lopputuloksena päädyttiin esittämään kaupunginhallitukselle ratkaisuna että koulun suunnitelmat valmistuisivat syyskuussa tänä vuonna, rakentamaan päästäisiin helmikuussa ensi vuonna ja koulu valmistuisi toukokuussa 2019. Koulu otettaisiin käyttöön koulun alkaessa elokuussa 2019.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa tänään (29.5.2016) kokouksessaan ja päätti, että Vuoksenniskan uuden koulukeskuksen tulee valmistua siten, että uudistuneet opetustilat otetaan käyttöön vuoden 2019 syyslukukauden alkaessa.

Lisätietoja ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen.