Kuva

Imatra Base Camp Oy:n tehtävät ja tavoitteet

4.4.2017 16:52
Imatra Base Camp Oy on Imatran kaupungin 100% omistama tytäryhtiö, joka myy ja markkinoi Imatran kaupungin tiloja, tapahtumia, tontteja ja kaupunkia matkailijoille.

Imatran kaupungin myynti ja markkinointitoiminnot on keskitetty Imatra Base Camp Oy:lle, joka on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiössä työskentelee viisi vakituista työntekijää. Keskittämisen taustalla on tavoite, jossa eri organisaatioissa ollut markkinointi rakennetaan omaksi elinvoimaa tuovaksi kokonaisuudeksi.

Imatralla on kokoonsa nähden runsaasti tapahtumia ym. aktiviteetteja ja uudella toimintamallilla markkinoitavat asiat halutaan tuoda paremmin ja koordinoidusti esille. Aktiivista tarjontaa laajentamalla ja monipuolistamalla voidaan lisätä alueellista markkinakysyntää, joka puolestaan generoi uusia asiakasvirtoja.

Kaupunginhallitus on linjannut yhtiön vastuulle tilojen ja tapahtumien myynnin ja markkinoinnin sekä paikallisen matkailuinfotoiminnan järjestämisen. Myöhemmässä vaiheessa myös tonttien markkinointi tulee kuulumaan Imatra Base Camp Oy:n vastuulle.

Yhtiö ei itse tuota tai järjestä esimerkiksi urheilu- tai kulttuuritapahtumia vaan ne organisoidaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhtiön tehtävänä on auttaa ja kannustaa seuroja sekä yhdistyksiä tapahtumien ja kilpailujen hakemisessa, sekä niiden organisoinnissa ja markkinoinnissa. Yhtiö kohdentaa myös omia, suoria toimenpiteitä valittuihin asiakasryhmiin sekä kartoittaa uusien tapahtumien saamista Imatralle.

Tavoitteena on että yhtiön toiminnan vaikuttavuus ilmenee alueellisen elinvoiman kehittymisenä, talousalueen tunnettuuden kasvuna sekä tilojen käyttöasteiden kehittymisenä. Erilaisten toimenpiteiden kautta yritysten sekä kolmannen sektorin toimintaedellytykset paranevat. Toiminnan kohteina ovat kansalliset ja kansainväliset kohderyhmät. Matkailupalveluiden organisoinnissa ja markkinoinnissa hyödynnetään goSaimaa-yhteistyötä, erityisesti kansainvälisen markkinoinnin osalta.

Kaupungissa järjestetään runsaasti myös paikallisia, pääsiassa kuntalaisille suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia. Näitä organisoivat pääasiassa kaupungin hyvinvointipalvelut sekä Imatran kaupunkikeskusta ry eli Imitsi, jotka vastaavat myös em. palvelujen ja tapahtumien markkinoinnista ja viestinnästä. Imatra Base Camp Oy kehittää myös em. palvelujen ja tapahtumien markkinointia yhdessä toimijoiden kanssa. Kuntalaisviestinnästä vastaa jatkossakin konsernin viestintäosasto. Imatra Base Camp Oy vastaa kokonaisvaltaisesti Teatteri Imatran markkinoinnista ja myynnistä, ja teatteri vastaa viestinnästä.

Yhtiön konkreettisia tavoitteita vuodelle 2017

  • Imatran strategisen markkinointisuunnitelman tekeminen yhteistyössä Innolink Oy:n kanssa
  • Imatran ja Ukonniemen alueen tunnettuuden kehittäminen
  • Kulttuuritalo Virran, Teatteri Imatran ja Jäähallin käyttöasteiden nostaminen
  • Teatteri Imatran katsojamäärätavoitteen täyttäminen (22 700)
  • Kulttuuri- ja urheilutoimintaan liittyvien palveluprosessien rakentaminen
  • Matkailuinfotoiminnan järjestäminen
  • Uusien markkinoinnin työkalujen ja toimintatapojen rakentaminen ja käyttöönotto