Olet täällä

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta arvioi ensisijaisesti valtuuston kullekin vuodelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Jälkikäteen suoritettavan arvioinnin ohella asioiden kulkuun pyritään vaikuttamaan aktiivisesti koko vuoden ajan. Vuosittainen arviointikertomus on tärkein palaute kaupunginvaltuustolle.

Lautakunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet
1. Matti Hirvonen KOK
2. Rauni Mynttinen SDP
3. Hannu Tuovila PS
4. Ismo Harju KESK
5. Juha-Pekka Palovaara SDP
6. Hillevi Rasimus KESK
7. Pirjo Tella-Pulliainen SDP

Puheenjohtajana toimii Matti Hirvonen ja varapuheenjohtajana Rauni Mynttinen

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Juha Mäkitalo KOK
2. Tiina Ovaska SDP
3. Jarmo Lappalainen PS
4. Antti Rautio KESK
5. Timo Pulkkinen SDP
6. Helmi Manninen KESK
7. Susanna Martikainen SDP

Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Arja Kekki p. 020 617 2331.
Lautakunnan sihteerinä toimii sisäinen tarkastaja Iiro Parjanne p. 020 617 3365.

Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat