Rajapatsas

Historiaa

Rajapatsas on syntynyt kuten moni muukin Imatran nykyinen kaupunginosa tehtaiden ympärille. Rajapatsaan moderni historia alkaa jo 30-luvulta, jolloin syntyi Kuparin alue. Vielä ennen sotia valmistui myös Oy Vuoksenniska Ab:n rakennuttama Imatran Rautatehdas asuntoalueineen. Nykyisin tehdas tunnetaan nimellä Oy Ovako Bar Ab. Tehtaiden ympärille syntyneet kulttuurihistorialliset asuinalueet ovatkin alueelle tyypillisiä. Alueelta löytyy sekä johtajille rakennettuja alueita että tehtaiden työväen asuntoalueita.

Portti Venäjälle

Rajapatsaalla asuu noin 2 700 ihmistä. Rajapatsaalle tuo oman värinsä kaupunginosan halki kulkeva Pietarintie, joka vie kansainväliselle raja-asemalle. Imatran kansainvälinen raja-asema avattiin kesällä 2002 ja sen kautta kulkeva liikenne on vuosittain lisääntynyt voimakkaasti. Naapurikaupunki Svetogorskiin on matkaa vain muutama kilometri. Polkupyörällä matka Rajapatsaalta Svetogorskin keskustaan kestää parikymmentä minuuttia riippuen rajamuodollisuuksista.

Kyläyhdistys

Rajapatsaan kyläyhdistyksen tavoitteena on ylläpitää Rajapatsaan mielekästä kehitystä ja viihtyvyyttä asuinympäristönä. Tavoitteena on myös ylläpitää sosiaalista kanssakäymistä tämän kaupunginosan kaikkien asukkaiden kanssa sekä myötämielisesti miettiä yhteisöllisyyden ylläpitoa, hyvinvointia, parannuksia, yhteisiä visioita ja toteuttamista.

Yhdistyksen Facebook-sivun osoite on:
facebook.com/Rajapatsaankylayhdistys
 

Related topics