Pedagogiikka ohjaa uusien tilojen suunnittelua

Palveluverkkouudistuksen myötä kaikki oppilaat voivat suorittaa oppivelvollisuuden pedagogisesti yhtenäisessä peruskoulussa esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Myös turvallinen siirtymä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen varmistetaan.

Kolme koulua muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, mikä luo erinomaiset edellytykset lähikouluperiaatteen toteutumiselle. Koulujen koko mahdollistaa oppilaille joustavasti järjestetyn tehostetun ja erityisen tuen sekä monipuolisen opetustarjonnan. Myös tukipalvelut ovat päivittäin oppilaiden käytössä. 

Tilaratkaisut toteutetaan siten, että ne mahdollistavat joustavasti erilaiset opetusjärjestelyt. Lähtökohtana on vuonna 2016 voimaan tullut valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma. Tilojen muunneltavuudella varmistetaan se, että ne palvelevat myös tulevien vuosikymminen ajan uudistuvan pedagogiikan tarpeita.

 

Päätös paveluverkkoselvityksestä ja itse selvitys on on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Related topics