Olet täällä

Yleiskaavat

Yleiskaavoilla määritellään Imatran kaupunkialueen rakennetta ja alueidenkäyttöä

Services

yleiskaava

Imatran yleiskaavoilla määritellään Imatran kaupunkialueen rakennetta ja alueidenkäyttöä sisältäen muun muassa alueiden pääkäyttötarkoitusten, pääliikenneverkon sekä merkittävimpien ympäristönsuojelutavoitteiden määrittelyn.

Imatran yleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia ja ulottuvat koko kaupunkialueelle. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Imatran voimassa olevat yleiskaavat:

 • "Kestävä Imatra 2020", hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2004
 • Ukonniemen yleiskaavan muutos, hyväksytty 23.1.2012
 • Korvenkannan yleiskaavan muutos, hyväksytty 20.2.2012
 • Mansikkalan yleiskaavan muutos, hyväksytty 18.6.2012
 • Teppanalan raja-aseman ympäristön yleiskaavan muutos, hyväksytty 20.5.2013
 • Sotkulammen yleiskaavan muutos, hyväksytty 19.8.2013
 • Meltolan yleiskaavan muutos, hyväksytty 16.9.2013
 • Itä-Siitola, Sotkulampi ja Virasoja yleiskaavan muutos, hyväksytty 23.3.2015
 • Teppanalan yleiskaavan muutos, hyväksytty 17.8.2015
   

 

Liitteet: